4. setkání Pražského klubu spisovatelů

 

Setkání se konalo 25. března 2014

Na tomto večerním setkání bylo přítomno 15 spisovatelů, kteří mimo jiné projednávali další spolupráci při vystoupeních v klubu Knoflík na Proseku. Každého z těchto středečních vystoupení se zúčastnilo v Měsíci knihy přes 30 diváků. Do Knoflíku jednotliví spisovatelé přicházejí nejenom tehdy, kdy mají autorské čtení a besedu, ale řada z nich se objeví solidárně i na pořadu svých kolegů. A o tuto spolupráci a obětavou návaznost se právě jedná. V dubnu vystoupí spisovatelská dvojice v Knoflíku 2.4.2014 (dr. Františka Vrbenská, Ing. Vlado Ríša - literatura sci-fi) a potom 30.4.2014 (Jaroslav Kirchner-sportovní téma, Michal Stein - s povídkami zaměřenými na tenis). Péčí Olgy Nytrové je zajištěna medializace této akce v časopise Devítka i v Českém rozhlase.

Hovořilo se i o dalších literárních večerech, které pořádá např. dr. Lubor Falteisek a Mgr. Dušan Spáčil. Jednotliví autoři rozdali pozvánky na své prezentace a další vystoupení. Dr. Milena Fucimanová z Brna, členka Rady Obce spisovatelů, se s dr. Olgou Nytrovou dohodla, že poslední úterý v měsíci červnu představí v Karlíně svůj nový román Klenba chleba. Přišel mezi nás i Pavel Skramlík, který se zabývá webovými stránkami Obce spisovatelů.

 

Alena Klímová a Markéta Hlasivcová
Alena Klímová a Markéta Hlasivcová

 

Doc. Miloslav Uličný a Olga Nytrová
Doc. Miloslav Uličný a Olga Nytrová

J.Kirchner, V.Vašák, M.Stein, Z.Havelková
J.Kirchner, V.Vašák, M.Stein, Z.Havelková

J.Pechová a K.Salmonová
J.Pechová a K.Salmonová

O.Nytrová, A.Klímová, M.Hlasivcová
O.Nytrová, A.Klímová, M.Hlasivcová

Pavel Skramlík nám četl ze své knihy
Pavel Skramlík nám četl ze své knihy

Předčítání
Předčítání

To důležité si zapíšeme
To důležité si zapíšeme

U kávy a číšky vína se diskutuje
U kávy a číšky vína se diskutuje

Spisovatelé v Karlíně 25 3.2014
Spisovatelé v Karlíně 25 3.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by PD CČSH