2. setkání Pražského klubu spisovatelů

Setkání se konalo v lednu 2014

Číst dál...

 

Číst dál...

1. setkání Pražského klubu spisovatelů

Setkání se konalo v listopadu 2013

Číst dál...
Diskuse

 

Číst dál...

Partnerství s Obcí spisovatelů

Posláním Obce spisovatelů je sdružování českých a moravských spisovatelů, literárních vědců a kritiků.

 

Klub autorů literatury faktu

21. listopadu 2013 obdržel docent Jan Halada Cenu Vojtěcha Zamarovského, jež byla tomuto významnému autorovi udělena na zámku Bojnice. Za výbor Klubu autorů literatury faktu se akce zúčastnila PhDr. Olga Nytrová, která při předávání ceny pronesla své laudatio.

Laudatio

Číst dál...

 

 

Powered by PD CČSH