dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Valná hromada Obce spisovatelů

V sobotu 16. 11. se dr. Olga Nytrová a dr. Markéta Hlasivcová zúčastnily Valné hromady Obce spisovatelů. Dr. Nytrová byla zvolena do výboru OS a též byla pověřena vedením pražských spisovatelů.

Číst dál...
A. Kachlík a O.Nytrová

Číst dál...

Den poezie - 12. 11. 2013

Dialog na cestě se zúčastní 15. ročníku Dne poezie

Ve dnech 10. – 25. 11. 2013 po celé České republice probíhají dny české a mezinárodní poezie. Festival Den poezie vznikl na památku narození Karla Hynka Máchy a na jeho publicitě se podílí řada celostátních i regionálních periodik. Také Literárně dramatický klub Dialog na cestě se připojil dvěma pořady.

Úterý 12. 11. 2013 od 18 hodin

Poezie pravda duše

Literárně dramatický klub Dialog na cestě představuje soubor básní Na zápraží duše, autorů Olgy Nytrové a Michaela Štojdla, ilustrovaný M. Štojdlem a básnickou sbírku Markéty Hlasivcové Rubín v plášti noci, ilustrovaný Zdeňkem Hajným. Verše recitují herci Michaela Dolinová, Zdeněk Mahdal, obě básnířky a básník. Setkání se koná v Galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajného, Zakouřilova 955/9, 140 00 Praha 4.

Úterý 19. 11. 2013 od 19 hodin

Naše nové verše

Autorské čtení členů a příznivců Literárně dramatického klubu Dialog na cestě - Olgy Nytrové, Markéty Hlasivcové, Martiny Koubové, Květoslavy Salmonové, Stanislava Kubína, Aloise Marhoula, Miroslava Matouše, Jaroslava Schnercha, Pavla Skalského, Vladimíra Stibora, Michala Dundy a dalších básníků. Sejdeme se v zasedací síni NO CČSH Karlín, Vítkova 13, 180 00 Praha 8.

Podrobnější informace naleznete na:

www.denpoezie.cz 

www.dialognaceste.cz.

Číst dál...
Dialog na ceste pozvanka

Cena Egona Ervina Kische V. Stiborovi

V pondělí 21. října 2013 byla v Senátu České republiky v Praze na Valdštejnském náměstí oceněna mezinárodní Cenou Egona Ervina Kische kniha autora a editora Vladimíra Stibora a kol. s názvem Krajem lidí a kamenů III, jež vyšla v minulém roce. Jedná se již o třetí sborník během posledních deseti let věnovaný lidem a historii Petrovicka. V první části sborníku je několik kapitol věnovaných stopadesátiletému výroční divadelních ochotníků v Petrovicích, druhá polovina knihy je věnována literárním osobnostem, jež kamenitý kraj Jana Husa, Karla Hynka Máchy i staviteli rybníků Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan nosí ve svém srdci. Ilustrace ke knize zhotovila manželka autora Alena, výtvarně publikaci připravila dcera Luciána.

Číst dál...
S předsedou Ceny E. E. Kische Miroslavem Kučerou - 21. října 2013

Podzimní slet ptáků z podzemí

V úterý 22. 10. 2013 se v žižkovské literární kavárně Jiný kafe konal podzimní slet účastníků sborníku Ptáci z podzemí, jehož editorem je Vladimír Stibor. Foto zleva: Zuzana Havelková, Martina Koubová, vpředu pořadatelka setkání Jarmila Hannah Čermáková, dále Olga Nytrová, Květoslava Salmonová, Jiří Šámal, Markéta Hlasivcová, Kamil Marcel Hodáček, Marhoulovi. Jednotliví autoři četli své verše, hudebně doprovázeli Jiří Šámal a Saša Kirilov.

foto Saša Kirilov a Olga Nytrová

Číst dál...
Podzimní slet Ptáků z podzemí

Číst dál...

U památníku Jana Žižky u Sudoměře

U památníku Jana Žižky v Sudoměře
Pietní akt k výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, konaný každoročně ve spolupráci s Armádou České republiky, opět proběhl v Sudoměři u Žižkova památníku, a to v sobotu 5. října 2013. Na setkání, které moderoval ThDr. Jiří Vaníček, promluvili bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, též starostka obce Čejetice paní Ivana Zelenková. Na závěr byly k nohám památníku položeny věnce.

Číst dál...
Přípravné práce

Číst dál...

Powered by PD CČSH