dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání třetího věku - setkání s Milenou Fucimanovou

Číst dál...
Dr.Milena Fucimanová - její srdce patří publiku

Setkání třetího věku - Odpoledne s literaturou
V úterý 24. června 2014 v 15.00 hodin Milena Fucimanová, známá brněnská básnířka, prozaička, překladatelka a lingvistka, členka Rady Obce spisovatelů a členka PEN klubu představila pražským čtenářům svůj nejnovější román Klenba chleba – silný příběh z nejpřítomnější současnosti je psán vytříbeným jazykem. Autorka v něm rozvíjí odvěký problém provinění a trestu v duchu starozákonní myšlenky: Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Číst dál...

31. literární Čísovice

 Číst dál...

Literární Čísovice jsou dnes již velkým pojmem. Pro spisovatele je tu k dispozici Mobelův domek a nádherné terasovité zahrady, výhled na malebnou vesničku, která je obklopená lesy. Příjemné počasí v sobotu 21. 6. bylo ideální pro zahradní slavnost. Hostitelům, manželům Marhoulovým, k zajištění spokojenosti hostů navíc pomáhal sehraný tým mladých spolupracovníků, kteří nabízeli řízečky, sekanou, párečky, šopský salát či sladké italské koláče a bábovky.

V programu vystoupili: Olga Nytrová s humorným Mystickým zážitkem ve Stonehange, Radim Uzel s veselými vojenskými instrukcemi, které vyvolaly salvy smíchu, Mojmír Soukup alias Ivan Fontana s výběrem kratších próz a aforismů, dále herec, divadelní režisér a zpěvák Jakub Maceček s nabídkou vlastních písniček, kritizujících naši narcistickou a povrchní společnost. Markéta Hlasivcová přispěla svými půvabnými lyrickými verši, Františka Vrbenská sáhla po korejské poezii o lásce a víně, Pavel Weigel pro nás vybral ze své knihy Záznamník báseň Popis a ještě sarkastické veršování na téma daně, Květoslava Salmonová přispěla ukázkami své poezie na notu vztahů i společenské kritiky, Zita Malaníková z Brna nabídla milostnou poezii. Italský zpěvák Claudio Allavena kromě vlastních písní zazpíval i vynikající protestsong na text pána domu, Lojzy Marhoula, kterýžto mistr slova nás potěšil výběrem ze své vynikající poezie. Z autorů na literární setkání ještě přijeli Jarmila Taliánová a Jana Buchtová, Michal Dunda (přijel z Hradce Králové a četl z kouzelných básní pro děti). Shrňme, že v Čísovicích se opět sešli lidé různých profesí a spojovalo je jedno: láska k literatuře. Spřízněné rodiny s několika malými dětmi dodaly celé sešlosti punc rodinné blízkosti.

                                                                                                           

Číst dál...
A. Marhoul

 

Číst dál...

Výstava obrazů Ivy Fryčové ve Swiss Cheese

Číst dál...

V pondělí 23. června Markéta Hlasivcová s Vladimírem Procházkou zahájili vernisáž výstavy obrazů  Ivy Fryčové ve  Swiss Cheese v Jesenici u Prahy. A protože výstava je tématicky zaměřena na Alpy, Markéta zde předčítala své  fejetony z cest po horách a návštěvníci se opravdu pobavili. A občerstvení bylo obzvlášť  vynikající - švýcarské sýry a víno.

Číst dál...

Oslava půlkulatých narozenin Olgy Nytrové

 

 

Číst dál...
Skupinka na oslavě půlkulatin O. Nytrové

V úterý 3. 6. v 17 hodin se konala oslava půlkulatin Olgy Nytrové. Jubilantka program jako obvykle moderovala. Nejprve vystoupil se svou promluvou ThDr. Jiří Vaníček, farář Církve čs. husitské v Karlíně, vynikající rétor. Pak dostal slovo významný teolog, skvělý a vtipný řečník prof. ThDr. Milan Balabán, přítel O. Nytrové od roku 1970 a nový člen Obce spisovatelů. Svou pozoruhodnou přednášku na téma TABU (na podzim vyjde knižně) věnoval Olze jako dárek. Potom vystoupil prof. Jan Barták, zakladatel Univerzity J. A. Komenského, který před deseti lety přivedl Olgu na tuto akademickou půdu jako přednášející. Dále promluvil publicista Václav Tikovský, kolega O. Nytrové ve výboru Klubu autorů literatury faktu, z něhož spisovatelka letos odešla, aby se mohla plně věnovat práci v Radě Obce spisovatelů a v Pražském klubu spisovatelů. Za Dialog na cestě připravila RNDr. Markéta Hlasivcová videoprezentaci o tvorbě oslavenkyně a Květoslava Salmonová přednesla k jubileu vlastní báseň. Program uzavřel svým příspěvkem PhDr. Ing. Jan Vodňanský. Mezi přítomnými byli kromě členů NO Karlín spisovatelé, výtvarníci, studenti a příbuzní Olgy Nytrové. 

 Další fotografie

HISTORIE FOTBALOVÝCH ŠAMPIONÁTŮ 1930 - 2014 v obrázcích a s humorem

Číst dál...

Ve čtvrtek 5. června se vydala naše neohrožená (foto)reportérka Markéta Hlasivcová do obchodního centra Arkády Pankrác na křest české verze humorné a obrázkové německé knížky k MS ve fotbale, které zanedlouho začíná. Knihu vydalo nakladelství Grada a na jejím vzniku se významnou měrou podílel Michal Stein, který na křest pozval nejen nás, ale i kmotra - fotbalového internacionála, trenéra i rozhodčího v jedné osobě Františka Straku, zvaného "Franz". Ten totiž působil dlouhá léta v Německu a byl tím nejvhodnějším typem, kdo mohl na drahou knihu spolu s ředitelem GRADY Ing. Milanem Brunátem CSc. vylét drahé šampaňské.

A co by to bylo za (foto)reportérku, kdyby se hned úvodem nepředstavila! Jak vidno, hlásí se zelenou barvou k pražským Bohemians. Žel Antonín Panenka nepřišel. Musela vzít zavděk s Jardou Kirchnerem (vpravo) a Michalem Steinem (v triku s podpisem nejslavnějšího fotbalisty světa - Pelého).

Číst dál...

Powered by PD CČSH