dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Benjamin Kuras v Karlíně

Číst dál...
O. Nytrová, B. Kuras a J. Vaníček

Benjamin Kuras na biblické hodině v Karlíně

Na biblickou hodinu 27. 10. 2015 přišel vzácný host, publicista a spisovatel, Benjamin Kuras. Je členem Obce spisovatelů a bývá pravidelně zván na schůzky Pražského klubu spisovatelů. Protože se chtěl setkat i s věřícími, zeptal se Olgy Nytrové, zda může přijít již v 17 hodin na biblickou hodinu. Ta byla jeho zájmem potěšena a ráda souhlasila. B. Kurase srdečně pozval i zdejší farář, ThDr. Jiří Vaníček. Zasedací síň se zaplnila, přišli též lidé z jiných NO.

Číst dál...

Setkání Pražského klubu spisovatelů 29. 9. Host večera prof. Jindřich Volek

Číst dál...
Spisovatelé v Karlíně

Zářijové setkání spisovatelů v Karlíně v zasedací síni NO CČSH
Poslední úterý v měsíci, 29. 9. 2015, se opět sešli v Karlíně, Vítkově ul. 13 spisovatelé a jejich hosté. Ukazuje se, že profesionální sounáležitost, spolupráce a vzájemné naslouchání, kamarádský přístup zde nacházejí své místo. Obdobně zaměření lidé všech generací se na sebe těší, mají si co říci, vyměňují si zkušenosti, nápady a kontakty. Tentokrát mezi nás zavítal také profesor Jindřich Volek.

Číst dál...

Setkání 3. věku 29. 9. - Růže z Granady

Číst dál...
Přednáška spisovatelky M.Hlasivcové

Tentokrát jsme navštívili jih Španělska - Andalusii, známou nádhernou maurskou architekturou. Navštívili jsem místa, kudy kráčely dějiny - Sevillu, Granadu, Cordóbu a další. O svém putování po těchto a dalších zajímavých místech vyprávěla RNDr. Markéta Hlasivcová. Součástí přednášky byly kromě fotografií zajímavosti z historie i vlastní poezie autorky.

Číst dál...

Prezentace knihy Jaroslava Kirchnera

Číst dál...
Autor s přáteli

Prezentace  knihy Jaroslava Kirchnera  o Františku Strakovi se konala ve středu 14. 10. od 17 hodin v obrazové Galerii u Zlatého kohouta, Michalská 3. Kniha s názvem  FRANZ, "Nejsem jen motivátor" je  volné pokračování životních osudů české fotbalové legendy Františka Straky od roku 2008. Vydalo ji nakladatelství ZEMS/ Urania.

Číst dál...

Slavnostní předání Ceny Miloslava Švandrlíka 2015

Číst dál...

V sobotu 19. září 2015 se v historické Chodovské tvrzi v Praze 11 uskutečnilo slavnostní předání Ceny Miloslava Švandrlíka, ocenění, které každoročně vyhlašuje a předává Obec spisovatelů ČR a Městská část Praha 11. Za účasti místostarosty Městské části Prahy 11, Mgr. Jakuba Lepše, a místopředsedy Obce spisovatelů ČR, MUDr. Radima Uzla, byly oceněny nejlepší humoristické romány za rok 2014.

Číst dál...

Powered by PD CČSH