dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Olga Nytrová na Rádiu TIP

Olga Nytrová a Vratislav Erb ve studiu
Olga Nytrová a Vratislav Erb ve studiu

Vratislav Ebr pozval 22. ledna Olgu Nytrovou, jakožto předsedkyni Pražského klubu spisovatelů, do rozhlasového studia. Na vlnách Rádia Tip pohovořili o své lásce ke knihám, o tom, jak je důležité, abychom dětem doma četli a vedli je k lásce ke knížce, rozvíjeli tak jejich slovní zásobu, fantazii a abstraktní myšlení, které právě četba nenahraditelně umožňuje.  

Autorka promluvila o literárních aktivitách Pražského klubu spisovatelů, o besedách a literárních salonech, o profesní spolupráci a sounáležitosti, o Obci spisovatelů a udělovaných cenách, o Asociaci spisovatelů. Vzpomněla na Jiřího Kutinu a Lyru Pragensis, na Kutinův vztah k literatuře. Vyjádřila názor, že četba je péčí o duši. Duše nám nemá být na obtíž, máme ji tříbit, protože to vede k moudrosti, harmonii a hledání smyslu života. Rozloučili se s tím, že se za nějakou dobu znovu ve studiu sejdou. 

 

Powered by PD CČSH