Studenti a etika

Studenti a etika

Dobrovolnictví a jeho význam pro společnost Vladislava Sýkorová UJAK

Etické kodexy v pomáhajících profesích Marie Valentová UJAK

Etika v profesi pedagoga Miluše Kolodziej UJAK

Etika v rodině postiženého dítěte Pavla Vošahlíková UJAK

Etika v rodině dítěte s postižením Gabriela Ovečková UJAK

Mobbing Aneta Kostrhová UJAK

Mravní osobnost – Sir Nicholas Winton Hana Dvořáková UJAK

Paliativní péče a hospice a jejich rozvoj v současnosti Scarlet Mánková UJAK

Přemysl Pitter Markéta Jurčíková UJAK

Rozvoj morálního vědomí žáků Lenka Jelínková UJAK

Smrt jako vážný životní úkol  Zuzana Nováková UJAK

Smysl života a jeho hledání Zdenka Anna Hrbková UJAK

Šikana na základních školách. Etika z pohledu školního metodika prevence Radoslava Jarošová UJAK

Školní šikana Ivana Jenšíková UJAK

 

Otázka: Rozvoj charakteru žáků  Renata Kučabová UJAK

Otázka: Spravedlnost a solidarita Lukáš Taller UJAK

 

Ediční poznámka: studentské práce neprošly korekturou

Powered by PD CČSH