Náboženská obec CČSH Karlín

OSLAVA NAROZENIN DR. VANÍČKA

14 Oslavující skupinka NO Karlín
14 Oslavující skupinka NO Karlín

Bratr farář ThDr. Jiří Vaníček oslavil v kruhu své náboženské obce třiašedesáté narozeniny. Ve své promluvě na jubilantovu oslavu PhDr. Olga Nytrová řekla, že si vždy přála potkat někoho, kdo je spravedlivý, milosrdný a má víru. Takovéhoto člověka potkala v bratru faráři, a tak mu s radostí za všechny přítomné přeje mnohá léta, zdraví, Boží lásku a ochranu, přítomnost našeho Pána při díle. Následoval přípitek, dobroty sladké i slané, vyprávění, vzpomínky. Nescházel ani nezbytný humor.

b_420_315_16777215_00_images_01_Sladkosti_a_narozeninový__přípitek.jpg

02 Oslavenec má správný grif
02 Oslavenec má správný grif

03 Pozorně sledujeme nalévání šampaňského
03 Pozorně sledujeme nalévání šampaňského

04 Gratulace
04 Gratulace

06 dr. Vaníček a prof. Kašová
06 dr. Vaníček a prof. Kašová

08 O.Nytrová J.Vaníček M.Košař a P. Vitoušová
08 O.Nytrová J.Vaníček M.Košař a P. Vitoušová

09 Dárky
09 Dárky

12 Na zdraví
12 Na zdraví

Reformní kazatel, biblická hora, prezident i sochař aneb putování brněnské diecéze do jižních Čech

Jiří Vymětalík

Další akcí, kterou brněnská diecéze Církve československé husitské podnikla k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa, byla v sobotu 5. září 2015 diecézní pouť na Kozí hrádek. Kozí hrádek u Sezimova Ústí by byl nevýznamným feudálním sídlem, kdyby v něm v letech 1413 - 1414 nenašel útočiště mistr Jan Hus. Na tomto pro českou reformaci význačném místě odsloužil husitskou bohoslužbu náš biskup Juraj Jordán Dovala, aby se poté vtělil do úlohy průvodce. Po prohlídce Kozího hrádku jsme navštívili také sousední Sokolskou mohylu.

Druhým cílem bylo město Tábor. Po průchodu Bechyňskou branou někteří navštívili přilehlou vyhlídkovou věž Kotnov, pozůstatek středověkého hradu. Přesunuli jsme se na Žižkovo náměstí, kde někteří šli ukojit své tělesné potřeby do restaurace Škochův dům na oběd, a jiní navštívili Husitské muzeum a shlédli výstavu Jan Hus 1415/2015. U pomníku Jana Žižky z Trocnova je nová atrakce - husitský bojový vůz, u kterého jsme se fotili. Vzápětí se objevila další podívaná. Na náměstí vjela kolona slavnostně vyzdobených historických i soudobých hasičských vozidel vedená historickou automobilní stříkačkou CAS 25 Henschel TS 25.5 z roku 1942. Velitel SDH Tábor vdával dceru. Neobyčejná podívaná před děkanským kostelem Proměnění Páně na hoře Tábor s právě opravovanou věží.

Poté jsme se přesunuli do Sezimova Ústí, abychom zhlédli památník Dr. E. Beneše - prezidenta republiky, a hrobku manželů Hany a Edvarda Benešových pod vyvýšeninou Kazatelna, kde dle pověsti kázal Jan Hus. Tady se průvodcovské role ujala sestra farářka Petra Vítková, rodačka ze sousedního Tábora. Památník i hrobku obklopuje nádherný park nad vtokem Kozského potoka do Lužnice, jako stvořený k procházkám a rozjímání.

Jako poslední jsme v městě Chýnov prohlédli dům Františka Bílka, secesního sochaře, grafika a architekta. Tento dům z roku 1898 býval umělcovým ateliérem a my jsme v tomto patrovém objektu z červených neomítnutých cihel prohlédli výstavu Chýnovské vize Františka Bílka. V nedalekém domě se roku 1872 umělec narodil a zde také roku 1941 zemřel. Pak už byl na programu jen návrat domů a my děkujeme Bohu za zdařilé diecézní putování.

 

 Jiří Vymětalík

 

 

 

 

 

 

 .

 

Pozvánka - leden 2014

b_386_549_16777215_00_images_p2-13_CZ__2014_2-obalka.jpg

Naše církev má svátek Olga Nytrová

Rozestřete své sítě Olga Nytrová

V srdci životního příběhu Olga Nytrová

 

26.ledna 2014 Oslava narozenin Karlín

b_132_150_16777215_00_images_web_foto_01-2-Oslava-narozenin-v-Karline.jpg K akcím pořádaným náboženskou obcí patří i oslavy narozenin, 26.ledna 2014 se konala v Karlíně zajímavá oslava.

Fotogalerie - další fotografie z akce

 

 

 

 

Powered by PD CČSH