Oslava narozenin - Olga Nytrová

 

V úterý 3. 6. v 17 hodin se konala oslava půlkulatin  Olgy Nytrové. Jubilantka program jako obvykle moderovala. Nejprve vystoupil se svou promluvou ThDr. Jiří Vaníček, farář Církve čs. husitské v Karlíně, vynikající rétor. Pak dostal slovo významný teolog, skvělý a vtipný řečník prof. ThDr. Milan Balabán, přítel O. Nytrové od roku 1970 a nový člen Obce spisovatelů. Svou pozoruhodnou přednášku na téma TABU (na podzim vyjde knižně) věnoval Olze jako dárek. Potom vystoupil prof. Jan Barták, zakladatel Univerzity J. A. Komenského, který před deseti lety přivedl Olgu na tuto akademickou půdu jako přednášející. Dále promluvil publicista Václav Tikovský, kolega O. Nytrové ve výboru Klubu autorů literatury faktu, z něhož spisovatelka letos odešla, aby se mohla plně věnovat práci v Radě Obce spisovatelů a v Pražském klubu spisovatelů. Za Dialog na cestě připravila RNDr. Markéta Hlasivcová videoprezentaci o tvorbě oslavenkyně a Květoslava Salmonová přednesla k jubileu vlastní báseň. Program uzavřel svým příspěvkem PhDr. Ing. Jan Vodňanský. Mezi přítomnými byli kromě členů NO Karlín spisovatelé, výtvarníci, studenti a příbuzní Olgy Nytrové. 

 b_620_847_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_20_Zamylen_oslavenkyn.jpg

 

b_620_757_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_02_O._Nytrov_dostv_od_J._Vanka_cestovn_Bibli.jpg

 

 03 Milan Balabn a Olga Nytrov.jpg

b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_06-1_Promluva_dr._J.Vanka.JPG b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_04_Olga_s_tetou_Olgou_Schmidtovou.jpg

 b_620_523_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_06_Krsn_drek_knka_citt.jpg

b_150_100_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_10-1_M.Balabn_hovo_na_tma_tabu.jpgb_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_07_Jan_Vodansk_a_Vclav_Strachota.jpg

b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_08_Jan_Vodansk_se_temi_spisovatelkami.jpg

b_620_465_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_09_Jubilantka_s_prof._M.Kodmem_a_jeho_Milenou.jpg

b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_10_Spisovatel_Pavel_Skramlk_a_jubilantka.jpg

b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_11_Olga_se_sestrou_Gabrielou_a_vagrem_Pavel_Weigel_v_pozad.jpg

b_620_422_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_12_Vynikajc_rtor_prof._J.Bartk.jpg

b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_13_Slovo_m_publicista_Vclav_Tikovsk.jpg

b_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_13-1_M.Hlasivcov_promt_prezentaci.jpg.JPGb_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_13-2_Olga_Miloslav_Milena.JPGb_620_413_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_14_Spisovatelka_F.Vrbensk_pinesla_asn_kol.jpg

b_620_827_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_15_J.Vodansk_recituje_pro_oslavenkyni.jpg

b_620_465_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_16_J.Vodnsk_je_jako_vdy_duchapln.jpg

b_620_465_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_16_Oba_profesoi_z_UJAK_si_povdaj.jpg

b_620_522_16777215_00_images_web_foto_fotoKPS_Olga_narozeniny_18_Manel_Vclav_Strachota.jpg

More images...

05 Prof. J.Bartk gratuluje.jpg

Powered by PD CČSH