Březen Měsíc knihy - spisovatelé v Knoflíku

V Kulturním a rodinném centru na Proseku se konalo druhé autorské čtení spojené s besedou. Přítomné uvítala PhDr. Olga Nytrová jménem Obce spisovatelů, pod jejíž záštitou se literární večer konal. Pozdravila diváky také jako předsedkyně Pražského klubu spisovatelů.

Pro své vystoupení v první půlce literárního večera si vybrala téma LÁSKA. Přečetla k němu několik svých „miniesejů“ ze své třiadvacáté knížky Každý den může mít křídla. Pokračovala knihou Osudové lásky slavných, kterou napsala spolu s manželem Ing. Václavem Strachotou. Nabídla z ní zajímavý a neotřelý pohled známého hereckého páru,  Niny Divíškové a Jana Kačera, na téma lásky. Potom Olga Nytrová připomněla slova apoštola Pavla o lásce, která jsou snad nejlepším textem, jež byl v naší západní kultuře o tomto výsostném tématu napsán a upozornila na vynikající recept na lásku, který přináší filosof a básník Chalil Džibran. Na poslední část svého vystoupení přizvala z publika manžela Václava. Vyprávěli spolu řadu historek o aligátorovi „Honzíčkovi“, který žil čtyřicet let v rodině vědce dr. Františka Kornalíka. O tomto zvířeti se dokonce zmiňuje i Jaroslav Seifert v knize Všecky krásy světa. Druhá polovina programu patřila středoškolskému profesorovi Jaroslavu Schnerchovi, který vydal již jednadvacet básnických sbírek. Nabídl svou poezii inspirovanou klasickými českými literárními díly a jejich autory. Ve verších Z babiččina kapsáře se inspiroval Babičkou Boženy Němcové. Přednesl existencionálně laděné verše ze sbírky Mrtvé ryby v hloubce neplavou, věnované  jeho životnímu tématu, kterým je Hamlet. Poté probíhala diskuse, kterou vedla O. Nytrová. Hovořilo se o tom, zda děti a mládež čtou, nebo vůbec ne, a jak je k četbě motivovat, probouzet lásku ke knihám, které jedinečně a nenahraditelně rozvíjejí naše abstraktní myšlení.  V publiku bylo několik pedagožek a knihovnic, které se k tématu vyjádřily. Při kávě „na rozloučenou“ se u místních sladkostí dále mluvilo o knihách a knižní kultuře a o tom, jak přiblížit literaturu mladším generacím.

http://www.obecspisovatelu.cz/news/mesic-knihy-v-knofliku-na-proseku/

 

 

Olga Nytrová pozdravila přítomné jménem Obce spisovatelů
Olga Nytrová pozdravila přítomné jménem Obce spisovatelů

 

 

Pohled do publika
Pohled do publika

 

Z. Havelková a M. Hlasivcová
Z. Havelková a M. Hlasivcová

O. Nytrová čte o lásce
O. Nytrová čte o lásce

 

Olga Nytrová o zvířátkách
Olga Nytrová o zvířátkách

 

Olga Nytrová a Václav Strachota v kruhu spisovatelů
Olga Nytrová a Václav Strachota v kruhu spisovatelů

 

Manželský tandem vypráví
Manželský tandem vypráví

Václav Strachota vypráví
Václav Strachota vypráví

Jaroslav Schnerch čte svou poezii
Jaroslav Schnerch čte svou poezii

Básník Jaroslav Schnerch
Básník Jaroslav Schnerch

Host z publika čte svou báseň
Host z publika čte svou báseň

Redaktorka Zuzana Havelková
Redaktorka Zuzana Havelková

Powered by PD CČSH