Oslava narozenin - Olga Nytrová

 

V úterý 3. 6. v 17 hodin se konala oslava půlkulatin  Olgy Nytrové. Jubilantka program jako obvykle moderovala. Nejprve vystoupil se svou promluvou ThDr. Jiří Vaníček, farář Církve čs. husitské v Karlíně, vynikající rétor. Pak dostal slovo významný teolog, skvělý a vtipný řečník prof. ThDr. Milan Balabán, přítel O. Nytrové od roku 1970 a nový člen Obce spisovatelů. Svou pozoruhodnou přednášku na téma TABU (na podzim vyjde knižně) věnoval Olze jako dárek. Potom vystoupil prof. Jan Barták, zakladatel Univerzity J. A. Komenského, který před deseti lety přivedl Olgu na tuto akademickou půdu jako přednášející. Dále promluvil publicista Václav Tikovský, kolega O. Nytrové ve výboru Klubu autorů literatury faktu, z něhož spisovatelka letos odešla, aby se mohla plně věnovat práci v Radě Obce spisovatelů a v Pražském klubu spisovatelů. Za Dialog na cestě připravila RNDr. Markéta Hlasivcová videoprezentaci o tvorbě oslavenkyně a Květoslava Salmonová přednesla k jubileu vlastní báseň. Program uzavřel svým příspěvkem PhDr. Ing. Jan Vodňanský. Mezi přítomnými byli kromě členů NO Karlín spisovatelé, výtvarníci, studenti a příbuzní Olgy Nytrové. 

 Číst dál...

 

Číst dál...

Zeyerovy VODŇANY

Ve středu 9. dubna se uskutečnil 18. ročník Zeyrových Vodňan. Duchovním otcem již léta probíhající kulturní akce je místní občan, spisovatel Jan Bauer. I letos se k jihočeským autorům přidali ti pražští – Olga Nytrová (předsedkyně Pražského klubu Obce spisovatelů), Jaroslava Pechová, Jaroslav Holoubek (člen Rady Obce spisovatelů), Kamil Mařík a Středočech Jaroslav Čejka. Všichni se nejprve setkali v Městské knihovně, kde byli přivítáni panem místostarostou a dostali drobné dárky. Spisovatelé věnovali místní knihovně své knížky a pak odešli besedovat do škol. Po návratu si v knihovně připili číškou vína a hovořili o problematice, která je nejvíc zajímá, tedy o knihách. V plodné diskusi a s pocitem profesní sounáležitosti pak pokračovali i na společném obědě. Poté už na všechny čekal autobus a výlet do Plástovic, vzorové vesnice selského baroka. Počasí bylo příjemné a lidé si společně vychutnali krásu jihočeské přírody, jejích rybníků, blat a stromů. Po rozloučení v knihovně pozval Jan Bauer pražskou pětici na svoji usedlost.

 

Besedy se konaly na těchto školách:

ZŠ Bavorovská: 4.třída – Jaroslava Pechová

ZŠ Alšova:           9.třída – Jaroslav Holoubek

Gymnázium:        Olga Nytrová , Kamil Mařík

ZŠ Bavorov:         Jaroslava Čejka

Číst dál...
Spisovatelka Pechová ve škole

 

Číst dál...

4. setkání Pražského klubu spisovatelů

 

Setkání se konalo 25. března 2014

Na tomto večerním setkání bylo přítomno 15 spisovatelů, kteří mimo jiné projednávali další spolupráci při vystoupeních v klubu Knoflík na Proseku. Každého z těchto středečních vystoupení se zúčastnilo v Měsíci knihy přes 30 diváků. Do Knoflíku jednotliví spisovatelé přicházejí nejenom tehdy, kdy mají autorské čtení a besedu, ale řada z nich se objeví solidárně i na pořadu svých kolegů. A o tuto spolupráci a obětavou návaznost se právě jedná. V dubnu vystoupí spisovatelská dvojice v Knoflíku 2.4.2014 (dr. Františka Vrbenská, Ing. Vlado Ríša - literatura sci-fi) a potom 30.4.2014 (Jaroslav Kirchner-sportovní téma, Michal Stein - s povídkami zaměřenými na tenis). Péčí Olgy Nytrové je zajištěna medializace této akce v časopise Devítka i v Českém rozhlase.

Hovořilo se i o dalších literárních večerech, které pořádá např. dr. Lubor Falteisek a Mgr. Dušan Spáčil. Jednotliví autoři rozdali pozvánky na své prezentace a další vystoupení. Dr. Milena Fucimanová z Brna, členka Rady Obce spisovatelů, se s dr. Olgou Nytrovou dohodla, že poslední úterý v měsíci červnu představí v Karlíně svůj nový román Klenba chleba. Přišel mezi nás i Pavel Skramlík, který se zabývá webovými stránkami Obce spisovatelů.

 

Číst dál...
Alena Klímová a Markéta Hlasivcová

Číst dál...

Březen Měsíc knihy - spisovatelé v Knoflíku

V Kulturním a rodinném centru na Proseku se konalo druhé autorské čtení spojené s besedou. Přítomné uvítala PhDr. Olga Nytrová jménem Obce spisovatelů, pod jejíž záštitou se literární večer konal. Pozdravila diváky také jako předsedkyně Pražského klubu spisovatelů.

Pro své vystoupení v první půlce literárního večera si vybrala téma LÁSKA. Přečetla k němu několik svých „miniesejů“ ze své třiadvacáté knížky Každý den může mít křídla. Pokračovala knihou Osudové lásky slavných, kterou napsala spolu s manželem Ing. Václavem Strachotou. Nabídla z ní zajímavý a neotřelý pohled známého hereckého páru,  Niny Divíškové a Jana Kačera, na téma lásky. Potom Olga Nytrová připomněla slova apoštola Pavla o lásce, která jsou snad nejlepším textem, jež byl v naší západní kultuře o tomto výsostném tématu napsán a upozornila na vynikající recept na lásku, který přináší filosof a básník Chalil Džibran. Na poslední část svého vystoupení přizvala z publika manžela Václava. Vyprávěli spolu řadu historek o aligátorovi „Honzíčkovi“, který žil čtyřicet let v rodině vědce dr. Františka Kornalíka. O tomto zvířeti se dokonce zmiňuje i Jaroslav Seifert v knize Všecky krásy světa. Druhá polovina programu patřila středoškolskému profesorovi Jaroslavu Schnerchovi, který vydal již jednadvacet básnických sbírek. Nabídl svou poezii inspirovanou klasickými českými literárními díly a jejich autory. Ve verších Z babiččina kapsáře se inspiroval Babičkou Boženy Němcové. Přednesl existencionálně laděné verše ze sbírky Mrtvé ryby v hloubce neplavou, věnované  jeho životnímu tématu, kterým je Hamlet. Poté probíhala diskuse, kterou vedla O. Nytrová. Hovořilo se o tom, zda děti a mládež čtou, nebo vůbec ne, a jak je k četbě motivovat, probouzet lásku ke knihám, které jedinečně a nenahraditelně rozvíjejí naše abstraktní myšlení.  V publiku bylo několik pedagožek a knihovnic, které se k tématu vyjádřily. Při kávě „na rozloučenou“ se u místních sladkostí dále mluvilo o knihách a knižní kultuře a o tom, jak přiblížit literaturu mladším generacím.

http://www.obecspisovatelu.cz/news/mesic-knihy-v-knofliku-na-proseku/

 

 

Číst dál...
Olga Nytrová pozdravila přítomné jménem Obce spisovatelů

 

Číst dál...

3. setkání Pražského klubu spisovatelů

Setkání se konalo 25. února 2014

Po projednání autorských čtení a besed se setkání neslo v humorném duchu. Vtipnými ukázkami ze své tvorby přispěl Radim Uzel, Jaroslava Pechová, Jan Řehounek a Alois Marhoul. Bylo dostatek  času na vyprávění, anekdoty i na sympatickou družnou diskusi o perspektivách. Shodli jsme se v názoru, že se více  poznáváme a otevírají se nám tak nové společné možnosti tvůrčí spolupráce. Chceme navazovat i na další osobnosti z jiných uměleckých oblastí. O. Nytrová a H. Christen proto zašly společně na UMPRUM a projednaly s prof. J.Kalábem spolupráci na logu Pražského klubu spisovatelů. Na pozvání O. Nytrové se ke karlínským schůzkám připojuje i člen Rady Obce spisovatelů  Alois Marhoul a přivádí s sebou středočeské spisovatele. 

 

Číst dál...

Číst dál...

Powered by PD CČSH