Kdy a kde se setkáváme

V úterý v 18 hodin v zasedací místnosti ve dvoře vlevo, Vítkova 13, Praha 8 – Karlín.
Prosíme však nově příchozí, aby svou účast ohlásili předem.

Vedoucí Dialogu na cestě PhDr. Nytrová je též předsedkyní Pražského klubu spisovatelů. Pražský klub spisovatelů se schází v zasedací síni NO CČSH každé 3. úterý v měsíci od 18:15 hodin.

Ve spolupráci s NO CČSH Praha 8 – Karlín a městskou částí Praha každý měsíc připravujeme v rámci Setkání 3. věku besedy se zajímavými osobnostmi z oblasti kultury, cestovatelské přednášky i poetická pásma. Setkání se konají v zasedací síni NO CČSH vždy 4. úterý v měsíci od 15 hodin.

Týmově chystáme přednášky, besedy i vernisáže. Pro naše webové stránky zpracováváme fotoreportáže, články, eseje, a publicistické příspěvky.

Píšeme a redigujeme články k uveřejnění v tisku např. Husita, Křesťanská revue, Český zápas aj. Věnujeme se přípravě vystoupení v Praze i mimo metropoli.

Páteří naší tvůrčí činnosti jsou sborníky a almanachy. Vydali jsme dva sborníky Dialog na cestě 1 + 2 (s tématy „DIALOG" 2005 a „SVĚTLO" 2006). Dále jsme redigovali Kalendář Blahoslav – pro rok 2010 a 2011. Již několik let jsme editory sborníků vydávaných k výročí narození T. G. Masaryka. Většina těchto sborníků je k dispozici ke stažení na našich stránkách.

Naši členové (O. Nytrová, M. Hlasivcová, K. Salmonová, M. Koubová, Z. Havelková ad.) již několik let přispívají do Almanachů české poezie, které edituje básník Vladimír Stibor: Ptáci z podzemí (2013), Pastýři noci (2014), Rybáři odlivu (2015), Řezbáři stínů (2016), Řeka úsvitu (2017).

Připravujeme pořady pro rozhlas – autorsky, recitátorsky i režijně (např. rádio Proglas - redaktorka Mgr. Anna Štěpánková, dále Hortus – Jazzová sekce, také Regina a Český rozhlas stanice Praha - např. Olga Nytrová několik let komentuje přímý přenos z Betlémské kaple. M. Hlasivcová a K. Salmonová se podílejí na přípravách Festivalu duchovní hudby a moderují jej.

Pozadu nezůstáváme ani s vlastní tvorbou, namátkově jmenujme básnické sbírky Olgy Nytrové, Markéty Hlasivcové, Květoslavy Salmonové, Martiny Koubové, Oty Ševčíka, Jana Wittbergera ad.

O našich zajímavých aktivitách, doplněných fotografiemi, se můžete dočíst v rubrice Aktuální program a Kalendář akcí. O jednotlivých členech Dialogu a jejich tvorbě se můžete více informovat v rubrice Členové a hosté.

Powered by PD CČSH