Kobr, Jaroslav PhDr. CSc.

Kobr, Jaroslav. Historie a současnost česko-německých vztahů. První vydání. Praha: Futura, 2019. 142 stran. ISBN 978-80-88035-32-9

Velice aktuální kniha o česko-německých vztazích. Popisuje vzájemné soužití od počátků naší státnosti až po současnost. Největší část knihy je věnována období od vzniku Čekoslovenské republiky, tzv. 2. republiky a protektorátu Čechy a Morava, obnovení samostatného Československa. Dále česko-německým vztahům po 2. světové válce a soužití obou národů po roce 1989.

V knize nacházíme zajímavé historické souvislosti a na závěr vyprávění samotného autora (nar. 1937)  o životě české rodiny v pohraničí a o jeho německém kamarádovi.

Powered by PD CČSH