Koubová, Martina roz. Zábranská

Ke knize Etika a logika v komunikaci

Olga Nytrová,Marcela Pikálková

Po přečtění knížky,mi na mysl přišla tato báseň.

Obraz v písku

 

V písku se odráží

naše duše.

Psyché zpívá

a rozpustilé moře

dává

svobodu všem

poutníkům.

Vítej příteli.

Zasypaný v písku.

10.9.2013

.......


Je tak půvabný ten svět

dá se vyprávět,

z pera letí věta

mám tě muško malá

takhle z rána

připomínáš mi léto,

co odchází než přijde babí.

Dneska ti to ladí k tvému šatu.

Zdá se.

Tvé oči září perletí

smutek ti z úst uletí

na křídlech vážky

slyším tlukot tvého srdce.

V náruči

choulíš se jako malé kotě

a předeš tak sladce,nevině

než první paprsky slunce

změní tvou tvář. 

.....

Měli chvíli motýlí,

mihotají na chvíli,můj pane,

mizíš v dáli tak plaše,

plání kterou je tvá země nádherná

ve tvých vlasech usídlili se

lesy,ptáci,vodní říše.

Klaním se před tvým oltářem,

nepřestala jsem snít či bdít

v tom kole točím se dál.

V dáli poletují motýli

jsou krásní,můj pane,

nespoutaní,svobodní,

a hladoví po tvé odpovědi.

Nechci zůstat na zemi.

Vem mě sebou...

Powered by PD CČSH