Hlasivcová, Markéta RNDr.

 b_620_267_16777215_00_images_web_tvorba_clenu_hlasivcova_marketa_01_Hlasivcova_web.jpg

MARKÉTA HLASIVCOVÁ


Literární tvorba je pro mne jednou z možností, jak sdílet své názory, pocity. Je to způsob, jak vyjádřit svou touhu po dokonalém světě, „zbaveném veškerého porušení". Uvědomování si sounáležitosti s ostatními lidmi, neboť všichni kráčíme po cestě. Jsme poutníci, povolaní k neustálé přeměně. Také proto mne velmi oslovila myšlenka Dialogu na cestě. Je nám zapotřebí rozmlouvat s Bohem, se sebou, s druhými. Všechny tyto „Dialogy" nám umožňují stávat se takovými, jakými se máme stát. Každý člověk je bytost schopná transcendence, otevřenosti vůči tomu, co nás přesahuje a zároveň pro nás zůstává tajemstvím. Člověk je schopen s tímto božským „Ty" vstoupit ve vztah. Vztah důvěrný, přesahující vše myslitelné. Jako si uděláme čas na rozmluvu s lidmi, které milujeme, tak by se nám měl stát potřebou čas, vyhrazený pro rozmluvu s Bohem, čas na modlitbu, meditaci. Modlit se a tiše naslouchat svým myšlenkám, dechu, zakoušet Přítomnost.

Poezie 

 A ještě dál – společně s dcerou Lucií - (Oftis 2005, ilustrovala Eliška Peroutková)

Světla je vždycky víc (Blahoslav 2007, ilustrovala Vlasta Polívková)

Otevři poutníkům (Tribun EU 2009, ilustrace a obraz na obálce Zdeněk Hajný)

Rubín v plášti noci (Balt-East, 2013)

Jeho láska stačí (Powerprint, 2016)

Stranou od zástupu (Powerprint, 2019)

 

Knihy pohádek společně s Janem Marunou:

Pohádky a vyprávěnky (Powerprint 2017, ilustrace Dagmar Španillerová)

Hádula (Powerprint 2018, ilustrace Dagmar Španillerová)

 

Rozhlasové pořady pro Radio Proglas – např.

Z temnoty očekávání vyšlehne plamen aneb Poselství adventu - prosinec 2007

Et lux perpetua luceat eis - A světlo věčné ať jim svítí - listopad 2008

Anděl míru – květen 2009

Rosu dejte nebesa shůry - prosinec 2009

Ordo amoris (řád lásky) - květen 2010

Vítr vane kam chce - červen 2010

Společně s Olgou Nytrovou Malý medailon Jana Znoje – leden 2011

Reportáž o Literárně dramatickém klubu Dialog na cestě, Česká televize, duben 20008

Viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/308298380060008/video/

 

Spolupřispěvatelka sborníků

Pošli to dál, Pošli to dál II – III spisovatelky Věry Ludíkové.

Almanachu poezie publikované na literárním serveru ( www.liter.cz )

Stavitelé chrámu poezie 

Almanachy české poezie ed. Vladimír Stibor - Ptáci z podzemí, Řezbáři stínů, Pastýři noci, Řeka úsvitu, Noc plná žen, Delty domovů

 Duše plné slov, Almanach Obce spisovatelů ČR 2017, ed. Daniela Kovářová, Havlíček Brain Team, Praha, 2017

Sedm věků ženy, ed. Natálie Nera, Nakladatelství Petrklíč, Praha, 2017

 Ve spolupráci s Olgou Nytrovou a Václavem Strachotou editorka a též spolupřispěvatelka sborníků

Dialog na cestě (Blahoslav, 2005) a Dialog na
cestě 2 (Blahoslav, 2006).

Dále spolueditorka sborníků publikovaných k výročí narození T. G. Masaryka:

Naše a evropská politika (CČSH – Dialog na cestě , 2006); Nepolitická politika a jiná zamyšlení (CČSH - Kulturní rada a LHODR, 2007); Res publica – věc veřejná (CČSH - Kulturní rada a LHODR, 2008), O smyslu vzdělanosti a jiná zamyšlení (CČSH, 2010).

Spolueditorka a spolupřispěvatelka Kalendáře Blahoslav 2010, 2011.

Články (kromě odborných) publikovány např. v Českém zápase, Novém českém
zápase, v Křesťanské revui, v Novinách farnosti sv. Anežky české, v časopise Husita.

 

Ukázky z tvorby

 

Jeho Láska stačí
Jeho Láska stačí

O. Nytrová_Recenze na sbírku M. Hlasivcové_Časopis Husita č. 3/2017

Jeho Láska stačí“ je již pátou básnickou sbírkou básnířky a esejistky Markéty Hlasivcové. Zčásti je inspirována autorčiným putováním po Španělsku, najdeme zde verše meditativní i krátká zamyšlení. Básnická sbírka je rozdělena do několika částí (Růže z Granady, Cestami proroků a učitelů, Postní, Rozmluvy, Branou milosrdenství) a jak jejich názvy napovídají, hlavním tématem je křesťanská víra a její prožívání. Oddá-li se člověk této víře s celou její dynamikou, začíná poznávat Boha, jenž se mu zjevuje. Řečeno slovy španělské mystičky a učitelky církve Terezie z Avily: „Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, Jeho Láska stačí.“
Samostatnou část tvoří autorčiny fejetony, které v uplynulých letech vyšly časopisecky a svým obsahem ladí s celkovým zaměřením básnické sbírky.

 b_299_293_16777215_00_images_Marketa_rubín_1.JPG

Michal Stein_Rubíny pro cherubíny_recenze

V. Stibor_Co všechno skrývá noc_recenze

 

 

b_183_175_16777215_00_images_otevri_poutnikum.jpg

b_191_324_16777215_00_images_web_hlasivcova_kniha.jpg

Ve své básnické sbírce s názvem „Světla je vždycky víc“ se zamýšlím nad smyslem různých událostí v našem životě, nad tím, kam směřujeme, co nás trápí. Předmluvu napsal spisovatel Miroslav Sígl, slovo závěrem spisovatelka, básnířka, publicistka PhDr. Olga Nytrová. Autorkou obrazu na obálce i ilustrací ve sbírce je výtvarnice Vlasta Polívková. Sbírka je rozdělena do 7 částí, nebo spíše tématických okruhů: Jak napovídá již název z první části (verše: Nakloň se hlouběji, Vypusť své černé psy, To jsi Ty a další) jsou vlastně modlitbami a meditací. K veršům oddílu nazvaného „Cesta na sever“ mne inspirovaly ony tajuplné „bílé noci“ na severu Evropy. Třetího oddíl má trochu záhadný názvem název „Timšel“. Znamená to „můžeš“ a vypráví o různých možnostech, kterých jsme v životě využili nebo nevyužili, ačkoli jsme měli dveře Dokořán. I když už dávno nejsme malí, stále jsme na cestě „Za pokladem“. O různých osudech žen inspirovaných historií vypráví oddíl nazvaný „Cesty žen“. A můj pohled na „ženský úděl“, vztahy, rodinu i další problémy dneška čtenář najde ve „Třech básních v próze“.

 

 

Otevři poutníkům

Všichni jsme mladí jenom chvíli

Prohlédneš sotvaa už hvězda padá

Však jsi to stále ty – jen naslouchej

a duše tvá je stále mladá

Můžeš ji sytit vzpomínkami…

Ach, neotvírej staré rány

Poutníkům otevři srdce dokořán

Kráčejí všichni k témuž cíli

jen pro tu CESTU jsme se narodili

 

 Království Boží

Království Boží není ze světa

přitom je tady mezi námi

To zrnko hořčičné zde vyrůstá

mezi ostatními bylinami

 

 

 

hlasivcova_husita.gif

Husita 1/2012

 

40 clanek
40 clanek

 Husita 2011

hlasivcova_tvorba
hlasivcova_tvorba

kvetiny08.jpg

Literární jaro "Na půl cesty"    

Znáte "Kavárnu Na půl cesty"? Neznáte? Nic si z toho nedělejte. Ani většina členů Literárně-dramatického klubu Dialog na cestě ji do března letošního roku neznala. Mělo se to však změnit. Jak? Inu bratr Ota Ševčík napsal další básnickou sbírku. Z jeho strany to byl samozřejmě úžasný tvůrčí počin, když ho navštívila, možná i políbila, Múza. Avšak my všichni v našem klubu jsme tuto útlou knížečku považovali tak trochu za své dítě počínaje tiskařskými a grafickými pracemi, ilustracemi, návrhy obálky a vazbou nevazbou konče. Mně a sestru Růženku Dvořákovou Ota pozval, abychom při této příležitosti přečetly něco ze své tvorby. Večera se též zúčastnili bratr farář Lumír Čmerda, který Otu pokřtil, Otova kmotra sestra Olga Nytrová, které básník do sbírky vepsal věnování "své kmotřičce a průvodkyni literárním světem s úctou rocker a hledač Ota Ševčík" a samozřejmě další členové LDK Dialog na cestě. Prezentace sbírky nazvané "Bolest, krev a naděje" se konala právě v oné výše zmiňované "Kavárně Na půl cesty". Je to první tréninková kavárna sdružení "Green Doors". Pracují zde především mladí lidé v rané fázi duševního onemocnění, kteří se chtějí vrátit do běžného zaměstnání či do školy.     A teď jak večer probíhal. Dorazili jsme s předstihem a Ota nás seznámil se svými přáteli. V 17 hod byly přípravy v plném proudu. A když programová vedoucí "Café Na půl cesty" Mgr. Světlana Vrablecová" přivítala hosty, večer mohl začít. No, vlastně tak docela nemohl. Z plánovaného výletu do orientu s kapelou "Nechej" nic nebylo. Na pódiu stál jeden pán, který tvrdošíjně odmítal hrát sám. Později se vytratil, zjevně rozhodnut užívat si v klidu večera. Už jsme si s Růženkou pomalu nacvičovaly dvojzpěvy, protože bez hudby to není ono. Před naší produkcí však obecenstvo zachránila Otova kamarádka, která odněkud vylovila CD s Jarkem Nohavicou. Mně se sice zdálo, že jeho písničky se k mé poezii moc nehodí, ale nakonec večer byl Otův a k jeho veršům to byl příhodný hudební doprovod. Ota se nás taktně snažil přimět k předběžnému výběru básní s ohledem na "drsnější" prostředí. Ale nebylo to zapotřebí, rozhodně jsme si nemohly dovolit kuňkat. Já tedy jsem se do toho pro jistotu "položila", jak dokumentují některé fotografie zhotovené sestrou Olgou Nytrovou. Nakonec kvalitní mikrofon a rýma též hlasu dodaly to správné zabarvení. Když pak i Růženka zarecitovala své verše o víře a hledání, došlo na zlatý hřeb programu. Po přípitku šampaňským básník Ota Ševčík předčítal ze své sbírky "Bolest, krev a naděje" a v souladu se svým založením ještě přidal dvě, tři ne právě nejveselejší povídky. Autorský večer měl ohromný úspěch. Bylo dohodnuto, že prezentace Otovy další knížky se bude konat opět v této kavárně a považte, i úplně cizí dívky básníkovy verše obdivují a uvádějí, že jim pomáhají žít. Jsme opravdu šťastni, že to tak je. Neboť bolest, krev a naděje jsou často údělem lidí, kteří zde pracují nebo mají své zázemí. V "Kavárně Na půl cesty" mezi zdravím a nemocí, nadějí a beznadějí.    Článek byl publikován ve zkrácené verzi v časopise Husita, č. 4/2005, úplný text na www stránkách občanského sdružení "Green Doors".

hlasivcova_tvorba
hlasivcova_tvorba

 

hlasivcova_tvorba
hlasivcova_tvorba
 

 
kolaz_Marketa2.jpg

 

 

 

hlasivcova_tvorba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by PD CČSH