Brachtlová, Jaroslava

Jaroslava Brachtlová: Přátelství   

Patřím ke generaci, která od mládí hodně četla a tak jsem již na střední škole znala eseje Michela de Montaigne. Měli jsme o přátelství krásné představy, ovšem v životě, až na výjimky, zvítězí u lidí spíše animální složky osobnosti a opravdová a dlouhotrvající přátelství jsou proto vzácná.Co je to přátelství Přátelské projevy bych rozdělila takto: a/ přátelské chování b/ přátelské vztahy c/ přátelství jako potřeba sdílení   První dva body zahrnují obecně přátelské vztahy k lidem, které vyplývají z povahy člověka či z jeho názoru, nebo i z obojího. Přátelské chování je způsobem komunikace a může se uplatňovat kdykoliv. Přátelské vztahy se vyvíjejí postupně, s vybranými osobami komunity, se kterou se stýkáme. Usnadňují zejména pracovní kooperaci, zpříjemňují všechny potřebné dlouhodobější vztahy ( např. přátelský vztah se sousedy v domě, ke kadeřnici, ke které léta chodíme, apod.) Takové přátelské vztahy mohou trvat léta, mají však omezený rozsah altruismu.Skutečné přátelství je jednou z forem lásky, která má tu výhodu, že nevyvolává vzájemné trápení. Jinak už by to nebylo přátelství. Vzniká jako každá láska na základě sympatií, souznění a nějakého těžko definovatelného pocitu sounáležitosti. Nutným předpokladem je schopnost empatie ( alespoň u jednoho), protože každý z přátel má kromě přátelství i další vztahy a ty nemusí přítel vždy zcela chápat, protože se tu aktivují jiné složky osobnosti. V opravdovém přátelství musí být nezbytně i schopnost altruistického chování.Jak se chovat k přátelům ?   Za normálních okolností přirozeně, protože jsou mými přáteli právě proto, že jsme si padli do oka. Pokud je ovšem přítel oslaben, nastupuje potřebná míra stylizace a chování se musí přizpůsobit jeho momentálním potřebám. Někdy se i dlouholetá přátelství rozpadnou, protože se natolik změní okolnosti, že slabší povahy se také mění a důvod přátelství zaniká. Po dlouholetém a blízkém přátelství však vždy zůstává nevymazatelná stopa jako jizva po operaci, protože přítel je nebo byl naší životně důležitou součástí.Rodina a přátelé   Myslím, že člověk, který je schopen získat opravdové přátele, nemůže mít velký problém skloubit své přátelství s rodinou. Je tu ovšem třeba schopnost empatie a s její pomocí najít vhodnou formu vztahu mezi vlastními přáteli a rodinnými příslušníky.Co znamená přátelství v životě   Myslím, že bez přátel se nedá žít, nebo jen těžko. V každém případě je to jiná kategorie života, který neznám a poznat netoužím. Kdo přátelství ctí, přátele najde. Musí se ovšem respektovat, že přátelství nelze budovat na egoismu, na osobním zisku, na nedostatku empatie a altruismu.   Opravdové přátelství obohacuje život a dává možnost rozšiřovat hranice vlastní osobnosti. To je jeho hlavní a nezastupitelný význam.

 

brachtlova_tvorba

Powered by PD CČSH