Členové a hosté

Havelková, Zuzana Mgr.

Mgr. Zuzana Havelková (16. 8. 1956, Praha)

Redaktorka, korektorka, novinářka, knihovnice. Členkou literárně dramatického klubu Dialog na cestě. Jako absolventka Střední knihovnické školy a Fakulty sociálních věd UK byla redaktorkou časopisů Národní knihovny ČR – Informační bulletin NK ČR, Bulletin plus NK ČR a v prvních letech též výročních zpráv. Po absolvování školy a po mateřské dovolené pracovala jako redaktorka  čtrnáctideníku Školství a věda, po odchodu z NK byla redaktorkou Ateliéru, časopisu pro současné výtvarné umění a posléze periodika Folia Microbiologica, časopisu pro mikrobiologii a imunologii Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. K jejím zálibám patří od mládí literatura, výtvarné umění, dříve též divadla malých forem, ráda fotí, píše články a pěstuje kytičky.

Powered by PD CČSH