Členové a hosté

Erbová, Karla

Karla Erbová
Karla Erbová

Karla Erbová, roz. Fremrová

nar. 1933 Plzeň,  od r. 1984 žije v Praze.
Publikovat začala jako  dvanáctiletá hned po skončení 2. světové války, a to v Plzeňské Pravdě.   V roce 1966 vychází její prvotina, básnická sbírka Neklid (Karla Papežová).
V roce 1968 neprošla politickými prověrkami, přišla o zaměstnání a ztratila možnost publikování – druhá knížka Komu mé kosti vychází proto  až v roce 1991.
V roce 1963 se stala členkou literární skupiny Červen 63 v Plzni (skupina byla po r.1968 rozpuštěna).
 Až do r. 1969 publikovala v řadě novin a časopisů,od r. 1990 znovu spolupracuje s Ćeskoslovenským rozhlasem v Praze a rozhlasem v Plzni, v letech 1997 – 2000 s Radiem Svobodná Evropa jako externí zpravodaj.
Od r. 1990 je členkou Obce spisovatelů, několik období byla členkou Rady OS, je členkou PEN klubu a Umělecké besedy. V roce 1995 zakládá Společnost Národní knihovny, je její předsedkyní do listopadu  1997.

Vydala  celkem 4 prozaické knihy, 4 bibliofilie a 25 básnických sbírek.  Její poezie je překládána do němčiny, polštiny, lužické srbštiny, francouzštiny, bulharštiny, esperanta a  italštiny

Ocenění:
Cena města Plzně za celoživotní dílo 1999
Cena Jana Zahradníčka za českou poezii – 2001
Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Liánový most – 2002
Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Vasquezův jestřáb– 2005

Na jaře 2017 obdržela titul Dr.h.c. (World Akademy of Art and Culture Kalifornia).

Powered by PD CČSH