Členové a hosté

Harák, Ivo

Ivo Harák se narodil 4. 11. 1964 v Brně. Vystudoval PdF MU v Brně (obor český jazyk, občanská nauka), absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (katedra české literatury), které v r. 2002 uzavřel úspěšnou obhajobou práce Básník a jeho čas (Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla).
V současné době působí jako odborný asistent a zástupce vedoucí katedry bohemistiky PdF UJEP v Ústí nad Labem, kde učí starší českou literaturu, českou literaturu XX. století, literární kritiku a tvůrčí psaní. V rámci Centra křesťanské kultury se v edici Elipsa podílel na vydávání knih začínajících autorů. Je členem redakční rady časopisu pro současnou poezii Psí víno a členem Obce spisovatelů a PEN-klubu. Pravidelně spolupracuje se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem na pořádání besed pro knihovnice Ústeckého kraje o místní kultuře a s Portálem české literatury.

Je autorem básnických sbírek Lednový motýl (Sursum, Tišnov 1992), Země Dým (Sursum, Tišnov 1993, bibliofilie), Masna (Nomisterion, Děčín 2000), Requiem na varhany z lešenářských trubek (Tvar 15/2002), Měkké gumy (Protis, Praha 2006) a Panel nebe (Psí víno, Praha 2008). V roce 2009 mu vyšla prozaická prvotina − novela Meziřečí v nakl. Protis. Kniha literárněvědných studií (mapujících vývoj české literatury ve XX. století) Nepopulární literatura vyšla v roce 1999 v CKK sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, začátkem roku 2010 na ni navázal soubor esejí a kritik (věnujících se současné české literatuře) Býýýt odněkud.V roce 2012 vydal monografii o životě a díle Zdeňka Rotrekla Básník a jeho čas.


Ivo Harák žije v Benátkách nad Jizerou. V roce 2009 mu byla v Plzni udělena Cena PLŽe za publicistiku.

Powered by PD CČSH