Členové a hosté

Francová, Marta

Indonésie memory
Indonésie memory

 

Narozena 24.2.1945 v Praze. Psaní poezie a jiné literární a publicistické činnosti se věnuje zejména posledních 15 let. Pracovala jako překladatelka a přispěvatelka do odborných podnikových časopisů a českého tisku (publikovala ve Večerníku Praha, Pražském deníku, v literárním týdeníku Obrys-Kmen, v časopisech Magazín 2000, Spirit, Nový Orient, Lidé a země, Třetí oko, Enigma, Šance, Revue50 plus, Třetí věk, Pražský senior, Pražský strážník a v různých spolkových a literárních sbornících, pražských i regionálních, kupř. v Bulletinu Česko-arabské společnosti a Společnosti přátel Afriky, v literárním měsíčníku Psahlavci Chrudim aj.) a též na literárních stránkách internetu (Promlky, Totem, Písmák, Liberecká Divizna, Liter., Poezie, Chůdové kořeny, Sváteční haluze, Subjektivník, slovenské stránky Básne, webové stránky španělské sekce Radia Taiwán Internacional aj.).Doposud publikovala 375 prací (překladů, článků, reportáží a literárních textů). Zabývá se též žánrem zpívané poezie a tvoří písňové texty včetně jejich zhudebnění.
V rámci programů malých divadelních a literárních scén prezentuje svoji tvorbu a vlastní přednáškové, literárně hudební a taneční i dětské pořady (autorská čtení, orientální večery apod.). Vystupovala vícekrát  kupř. ve Vinohradském kavárenském divadle VIKADLO, v divadle GONG, Poetické kavárně Obratník, v kavárně a čajovně U božího mlýna, ve valašské kavárně U frgála, na vernisážích výstav výtvarných děl členů Amatérské obrazárny, v Goethe Institutu Praha, na Dnech poezie Praha 2004 - 2012, na Jinonické podzimní sonátě 2004, v pastoračním středisku Starokatolické církve Communio, v přednáškovém středisku U Džoudyho, v knihkupectví Abraxas, v klubu Holubník Domu dětí a mládeže Praha 5 včetně prezentace vlastních pohádek, v Domě seniorů Portus,  v kostele sv.Ludmily Praha 2v Humanistickém centru Narovinu, v Centru kultur Praha, v Křišťálové čajovně Galerie Cesty ke světlu Praha, v Knihovně na Vinohradech Praha 2, v Domě čtení Praha 10,  v Masarykově kulturním domě Mělník a v Centru seniorů Mělník a v Plzni. Je členkou Literárního klubu Pegas Mělník a Unie českých spisovatelů.. Účastní se celostátních a regionálních literárních soutěží Mělnický Pegas 2005,  2006, 2007, 2011, literní soutěže Alše Balcárka (poezie) Mělník 2012, Literární Varnsdorf 2006, 2008, Čelákovice 2006, 2008, Strašice Karla Vokáče 2007, 2009, 2010, Klášterec nad Ohří 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  Olomouc 2008, Veřejné soutěže o Drážďanskou cenu lyriky 2006 a četných dalších, včetně zahraničních, kupř. literární soutěže Barbate Lee 2010, Cádiz a soutěže"Certamen de Poesía - Miguel  Hernandez" Rosal de la Frontera, Huelva. V 5.ročníku literární soutěže Čelákovice 2006 získala za svoji práci čestné uznání, ve 12.ročníku literární soutěže Mělnický Pegas 2006 rovněž získala čestné uznání. Literární klub Pegas vydal její texty v edicích Křídla a Souznění a ve sborníku oceněných prací. V roce 2007 získala ocenění v literární soutěži Pohádka v rámci Knižního veletrhu Lysá nad Labem a v literární soutěži Čáslav 2007 byla její práce oceněna  čestným uznáním poroty v kategoriích poezie i próza. V tomtéž roce získala diplom za 3.místo v literární soutěži Strašice Karla Vokáče 2007. Dále obsadila 1.místo v literární soutěži Příbramská Kouřež 2007. V 1.pololetí 2008 získala v literární soutěži Klášterec nad Ohří diplom za 1.místo v kategorii poezie a 3.místo v kategorii próza. V literární soutěži Čáslav 2008 získala cenu poroty za nejlepší práci v kategorii poezie; v literární soutěži Čelákovice 2008 získala čestný list za poezii; v literární soutěži Klášterec nad Ohří 2009 obdržela diplom za 1.místo v kategorii poezie i v kategorii próza. V této soutěži v r.2010 získala dále diplom za 3.místo v kategorii poezie a v roce 2011 diplom za 2.místo v kategorii poezie..V prosinci 2009 získala čestné uznání za účast v literární soutěži Strašice Karla Vokáče 2009. V prosinci 2010 získala jako spoluautorka Pamětní list  Nakladatelství Agentura Krigl Praha u příležitosti slavnostního křtu knihy  "Stavitelé chrámu poezie". V březnu 2011 získala druhé místo v literární soutěži Vlny modrého delfína Plzeň. V literární soutěži Marie Kodovské Rýmařov 2011 získala pamětní a čestný list. V literární soutěži Klášterec nad Ohří 2012 získala diplom za 3.místo v kategorii poezie. V 1.ročníku literární soutěže českých a slovenských seniorů 2012 pod záštitou Magistrátu hl.m.Prahy získala cenu za nejlepší literární práci v kategorii poezie i v kategorii próza, ve 2.ročníku této soutěže 2013 získala diplom za 3.místo v kategorii poezie. V literární soutěži Alše Balcárka 2012 získala diplom za třetí místo.V mezinárodní soutěži španělsky psané poezie "Granada 2008" získala diplom se zvláštním oceněním, v mezinárodní  soutěži poezie Univerzity Granada  2009 získala čestnou cenu. V březnu 2010 získala Plaketu Amnesty International za text v mezinárodní soutěži Radia Taiwan Internacional. Celkem dosud získala 23 ocenění z deseti různých míst ČR a obdržela též dvanáct uznání za úspěšné vystoupení a přednes. V říjnu 2006 autorka vydala svoji první básnickou sbírku Barevné slunovraty. V září 2009 vyšla její druhá sbírka poezie s názvem Motýlí doteky.V prosinci 2009 vydala knihu pohádek a povídek Opálový svět. V březnu 2011 vydala ve spolupráci s Literárním klubem Pegas Mělník samostatnou sbírku poezie v rámci edice Doteky.V září 2012 vydala samostatnou sbírku poezie Vidění krásy. Věnuje se rovněž výtvarné činnosti, především olejomalbě, částečně i pastelu a kresbě včetně počítačové grafiky. Jako členka Amatérské obrazárny vystavovala své práce v rámci akcí tohoto sdružení i jako samostatná autorka (doposud uskutečněno 31 výstav).
Veřejné kulturní a jiné aktivity: přednáškové, literárně-hudební, dětské a jiné akce, jejich organizace a moderování, prezentace vlastní tvorby - autorský a umělecký přednes na malých divadelních a literárních scénách; účast na literárních soutěžích a autogramiádách; hudební a taneční projev; spolupráce s Českým rozhlasem, s Českou televizí, se soukromými radiostanicemi, se zahraničním rozhlasem; výstavy obrazů. K 30.9.2013 uskutečněno celkem 318 akcí.


Powered by PD CČSH