Členové a hosté

Janík Zdeněk

 

"Zdeněk Janík"

  *7. 10. 1923 v Brně, středoškolský pedagog, později novinář. V letech 1969 – 1989 nemohl pro zákaz obě své profese vykonávat, zaměstnán většinou jako korektor v tiskárně. Po roce 1989 členem Obce spisovatelů, PEN klubu a Umělecké besedy. V roce 1972 dostal pod krycím jménem Tomáš Šobr Cenu F. M. Klácela za poezii a v roce 1999 jednu ze čtyř prémií Ceny Evropský fejeton.Dosud vyšlo:Pro děti: Slovohrátky (1. vyd.1999, 2. vyd. 2005)Básnické sbírky: Hledání klíčů (2000) Vracím se k tobě chlapeckou lodí (2000) Volání na časy (2003) Nepřišel ještě zaklepat čas (2004)Knihy fejetonů: Stalo se …(1991) a Hladce obrace (2005)Překlady: Paul Bowles: Pavoučí dům (1994) Gerald Drews: Výklad snů od A do Z (1999) Peter Singer: Osvobození zvířat (spolu se Zuzanou Gabajovou, 2001) Svými aforismy je zastoupen v antologiích Slovník myšlenek (2003) a Nezabolí jazyk od dobrého slova (2004). Jeho verše a fejetony byly přeloženy do polštiny, němčiny, francouzštiny a angličtiny.

janik
janik

janik

Powered by PD CČSH