Členové a hosté

Hlasivcová Markéta, RNDr.

 

hlasivcova_b.jpg

hlasivcova

"RNDr. Markéta Hlasivcová "

Knihovnice, básnířka, esejistka. Členka Obce spisovatelů. Pražského klubu spisovatelů, od roku 2003 členkou Literárně dramatického klubu Dialog na cestě (nyní o. s. Dialog na cestě), od r. 2004 zástupkyní vedoucí. 

Autorka básnických sbírek

A ještě dál – společně s dcerou Lucií - (Oftis 2005, ilustrovala Eliška Peroutková)

Světla je vždycky víc (Blahoslav 2007, ilustrovala Vlasta Polívková) 

Otevři poutníkům (Tribun EU 2009, ilustrace a obraz na obálce Zdeněk Hajný)    

Rubín v plášti noci (Balt-East 2013, ilustrace a obraz na obálce Zdeněk Hajný)

Jeho Láska stačí (Powerprint 2016)

Stranou od zástupu (Powerprint 2019, ilustrace Helena ševčíková)

Knihy pohádek společně s Janem Marunou:

Pohádky a vyprávěnky (Powerprint 2017, ilustrace Dagmar Španillerová)

Hádula (Powerprint 2018, ilustrace Dagmar Španillerová)

rozhlasových pořadů pro Radio Proglas: např. Z temnoty očekávání vyšlehne plamen aneb Poselství adventu - prosinec 2007 Et lux perpetua luceat eis - A světlo věčné ať jim svítí - listopad 2008 Anděl míru – květen 2009 Rosu dejte nebesa shůry - prosinec 2009 Ordo amoris (řád lásky) - květen 2010 Vítr vane kam chce - červen 2010 Společně s Olgou Nytrovou Malý medailon Jana Znoje – leden 2011   

Reportáž o Literárně dramatickém klubu Dialog na cestě, kterou v dubnu 2008 natočila Česká televize.  Viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/308298380060008/video/    

spolupřispěvatelka sborníků

  • Pošli to dál, Pošli to dál II – III spisovatelky Věry Ludíkové, 
  • Almanachu poezie publikované na literárním serveru ( www.liter.cz )
  • Stavitelé chrámu poezie (sestavil Jiří Halberštát)
  • Duše plné slov, Almanach Obce spisovatelů ČR 2017, ed. Daniela Kovářová, Havlíček Brain Team, Praha, 2017
  • Almanachů české poezie - Ptáci z podzemí, Pastýři noci, Řezbáři stínů, Řeka úsvitu, noc plná žem Delty domovů - sestavil Vladimír Stibor).  
  • Ve spolupráci s Olgou Nytrovou a Václavem Strachotou editorka a též spolupřispěvatelka sborníků Dialog na cestě (Blahoslav, 2005) a Dialog na cestě 2 (Blahoslav, 2006).
  • Dále spolueditorka sborníků publikovaných k výročí narození T. G. Masaryka Naše a evropská politika (CČSH – Dialog na cestě , 2006); Nepolitická politika a jiná zamyšlení (CČSH - Kulturní rada a LHODR, 2007); Res publica – věc veřejná (CČSH - Kulturní rada a LHODR, 2008), O smyslu vzdělanosti a jiná zamyšlení (CČSH, 2010). Spolueditorka a spolupřispěvatelka Kalendáře Blahoslav 2010, 2011.    

Články (kromě odborných) publikovány  v Českém zápase, Novém českém zápase, v Křesťanské revui, v Novinách farnosti sv. Anežky české, v časopise Husita.    

„ Literární tvorba je pro mne jednou z možností, jak sdílet své názory, pocity. Je to způsob, jak vyjádřit svou touhu po dokonalém světě, „zbaveném veškerého porušení". Uvědomování si sounáležitosti s ostatními lidmi, neboť všichni kráčíme po cestě. Jsme poutníci, povolaní k neustálé přeměně. Také proto mne velmi oslovila myšlenka Dialogu na cestě. Je nám zapotřebí rozmlouvat s Bohem, se sebou, s druhými. Všechny tyto „Dialogy" nám umožňují stávat se takovými, jakými se máme stát. Každý člověk je bytost schopná transcendence, otevřenosti vůči tomu, co nás přesahuje a zároveň pro nás zůstává tajemstvím. Člověk je schopen s tímto božským „Ty" vstoupit ve vztah. Vztah důvěrný, přesahující vše myslitelné. Jako si uděláme čas na rozmluvu s lidmi, které milujeme, tak by se nám měl stát potřebou čas, vyhrazený pro rozmluvu s Bohem, čas na modlitbu, meditaci. Modlit se a tiše naslouchat svým myšlenkám, dechu, zakoušet Přítomnost.“

 

Otevři poutníkům

 Všichni jsme mladí jenom chvíli

Prohlédneš sotva a už hvězda padá

Však jsi to stále ty – jen naslouchej

a duše tvá je stále mladá

Můžeš ji sytit vzpomínkami…

Ach, neotvírej staré rány

Poutníkům otevři srdce dokořán

Kráčejí všichni k témuž cíli

jen pro tu CESTU jsme se narodili                                                         

 

„Stvořil jsi nás pro sebe, Pane, a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě," napsal sv. Augustin. „Nedejte se odlákat od tohoto hledání. Vytrvejte v něm, protože v sázce je příliš mnoho: vaše plná realizace a vaše radost," říká Jan Pavel II.

Království Boží

Království Boží není ze světa

přitom je tady mezi námi

To zrnko hořčičné zde vyrůstá

mezi ostatními bylinami                                                           

  

Tak všechny způsoby, jak Jemu projevovat lásku, jsou dovoleny - modlitba, rozjímání, denní práce, zpěv, umělecká tvorba, tanec, dobré skutky. Pokud toto vše konáme k jeho chvále, pak se stírá rozdíl mezi meditací a běžným životem. Kéž celý náš život se stává modlitbou. Důležitou úlohu v mém životě má i tanec. Mimo jiné se věnuji tancům sakrálním a orientálním. Sakrální tance jsou kruhové meditační tance evropských i mimoevropských civilizací. Jedná se o meditaci v pohybu. Tančíme pro radost, pro relaxaci, pro zažití sounáležitosti v kruhu.  „Okamžiky extáze, které prožíváme - při hře, v umění, v lásce - k nám nepřicházejí jako chvíle výjimečné nebo náhodné, ale jako útržky toho, čím by měl být celý život".                                                               

Gabrielle Roth

*Oblíbená četba:  Martin Buber: Já a Ty, Gabrielle Roth: Mapy extáze (Pozvání k tanci života),Thomas Merton: Rozjímání v samotě, Sv. Terezie z Avily: Hrad nitra , spisy C. G. Junga, knihy Zygmunta Baumana, všechny romány Jane Austenové a mnoho dalších…

hlasivcova

Powered by PD CČSH