Členové a hosté

Hejdánek Ladislav, Prof. PhDr. dr.h.c.(Amst.)

hejdanek.jpg

hejdanek

"Prof. PhDr. Ladislav HEJDÁNEK, dr.h.c.(Amst.)"

*1927, profesor teologie a filozofie, sociolog, literatura a překlady z oboru. Nositel Palachovy ceny, Rytíř francouzského řádu umění a literatury. Vyšlo knižně: Dopisy příteli 1993, Dopisy příteli Díl I. 1977, Filosofie a víra: nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II. 1999, Filosofie 1970 a 1990, Lettera a un Amico 1979, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti 1997, Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady 1952, Původ a význam lidských práv 1990, Rozhovor s dr. Ladislavem Hejdánkem 1980, Variace a reflexe na téma vězeňských dopisů Václava Havla 1983, Wahrheit und Widerstand : Prager Briefe 1988 ad.  

hejdanek

Powered by PD CČSH