Členové a hosté

Balabán Milan, ThDr. Prof.

balaban3.jpg

balaban

"Milan Balabán ThDr. Prof."

*1929, teolog, vedoucí profesor religionistiky, starozákoník, kazatel, spisovatel a básník. Již v osmdesátých letech spoluautor českého ekumenického překladu Starého zákona. V současnosti vede katedru religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK, zčásti vyučuje i na Filozofické fakultě UK. Jeho odborné knihy většinou publikovány až po roce 1989, též jeho básnická tvorba.

Publikováno:Bojovníci a trpitelé 1994, Cesty vzhůru 1997, Česká bible v dějinách evropské kultury 1994, Gilgameš: mytické drama o hledání věčného života 2002, Hebrejské člověkosloví 1996, Hebrejské myšlení 1993, Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století (s Olgou Nytrovou) 1997, Píseň písní v českých překladech 15. – 21. století 2003, Tázání po budoucím 1998, Víra nebo osud 1993, atd.. Z dění v klubu...  V pátek 27. 11. natáčela dr. Olga Nytrová s profesorem Milanem Balabánem půlhodinový rozhovor pro lednové vysílání Rádia Proglas, iniciovaný brněnskou redaktorkou a farářkou CČSH, Mgr. Annou Štěpánkovou. Nahrávkua sestřih pořídil Pavel Smolek v pražskémstudiu Kristián.    Tématem interview bylo zamyšlení nad smyslem Vánoc, dále se uvažovalo o úloze žen v Bibli. Rozhovor se zaměřil i na novou knihu Milana Balabána Domov a bezdomoví. Její autor zdůraznil, že když zanedbáváme své duchovní kořeny, ocitáme se v bezdomoví. Rozprávějící vzpomínali i na svou společnou knihu Biblický třpyt v české poezii XX. století, Ohlasy Nového zákona, která vyšla v roce 2007. Dotkli se přitom otázek hermeneutiky, porozumění textu, významu poezie, její ontologické hodnoty. Na závěr oba pronesli krátkou zdravici, přání do nového jubilejního roku 2010, adresované především členům Církve československé husitské, ale i věřícím sesterských církví.    Rozhovor byl provázen hudební skladbou Václava Strachoty, nazvanou Bojovníci a trpitelé. Ta byla pojmenována podle stejnojmennéknihy profesora Balabána a poprvé zazněla při jejím vydání.Známý teolog pro posluchače připomněl, že Ing. Strachota má velký redaktorskýpodíl jak na vzniku knížky Biblický třpyt v české poezii XX. stol. Ohlasy Nového zákona, tak na publikaci Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století, která byla vydána v roce 1997.       Rozhovor Olgy Nytrovés Milanem Balabánem se bude vysílat na Rádiu Proglas 4. ledna 2010 ve 22 hodin a bude i reprízován.

balaban
balaban
M.Balabán a O.Nytrová natáčejí rozhovor
balaban
balaban
 Obálka nové knihy Milana labána
balaban
balaban

M.Balabán a O.Nytrová ve studiu Rádia Proglas

balaban

Powered by PD CČSH