dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

XV. ročník Festivalu duchovní hudby (2014)

Číst dál...

Již XV. ročník Festivalu duchovní hudby proběhl  5. července, tradičně pod záštitou patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty Th.D. a biskupa pražského doc. ThDr. Davida Tonzara Th.D., za přispění a podpory NO CČSH Praha 1, Staré Město. Letošního ročníku se zúčastnil br. patriarcha CČSH, primátor města Kostnice s chotí a host z Nizozemí. Opět se sjely pěvecké sbory z celé republiky – pražské i mimopražské-  a jeden zahraniční host – pěvecký sbor Church of Redeemer z USA.
Z českých pěveckých sborů se letos zúčastnily tyto pěvecké sbory: Cantante z Prahy, Cantilo v.i. p. z Mariánských Lázní,  Gaudium z Prahy,   Christi z Úval,   Komorní soubor Matoška z Tábora, Levamentum z Liberce,  Pražští pěvci z Prahy.  Vystoupily též dvě sólistky: Ladislava Nohejlová a Ludmila Čermáková, na varhany hrál Michal Hanzal.

Číst dál...

40. Kulturní večer v Internet Café Palmovka 27.6. 2014

Číst dál...
Hosté se scházejí

27. 6. 2014 se konal 40. kulturní večer v Internet Café Palmovka.

Ze své tvorby četli: Petr Izák František Nejedlý,Narriel Windywill,Markéta Hlasivcová, Martina Koubová, Petr Pele a další.
Hráli Ivan Vohrna a Saša Kirilov.

Číst dál...

Setkání třetího věku - setkání s Milenou Fucimanovou

Číst dál...
Dr.Milena Fucimanová - její srdce patří publiku

Setkání třetího věku - Odpoledne s literaturou
V úterý 24. června 2014 v 15.00 hodin Milena Fucimanová, známá brněnská básnířka, prozaička, překladatelka a lingvistka, členka Rady Obce spisovatelů a členka PEN klubu představila pražským čtenářům svůj nejnovější román Klenba chleba – silný příběh z nejpřítomnější současnosti je psán vytříbeným jazykem. Autorka v něm rozvíjí odvěký problém provinění a trestu v duchu starozákonní myšlenky: Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Číst dál...

31. literární Čísovice

 Číst dál...

Literární Čísovice jsou dnes již velkým pojmem. Pro spisovatele je tu k dispozici Mobelův domek a nádherné terasovité zahrady, výhled na malebnou vesničku, která je obklopená lesy. Příjemné počasí v sobotu 21. 6. bylo ideální pro zahradní slavnost. Hostitelům, manželům Marhoulovým, k zajištění spokojenosti hostů navíc pomáhal sehraný tým mladých spolupracovníků, kteří nabízeli řízečky, sekanou, párečky, šopský salát či sladké italské koláče a bábovky.

V programu vystoupili: Olga Nytrová s humorným Mystickým zážitkem ve Stonehange, Radim Uzel s veselými vojenskými instrukcemi, které vyvolaly salvy smíchu, Mojmír Soukup alias Ivan Fontana s výběrem kratších próz a aforismů, dále herec, divadelní režisér a zpěvák Jakub Maceček s nabídkou vlastních písniček, kritizujících naši narcistickou a povrchní společnost. Markéta Hlasivcová přispěla svými půvabnými lyrickými verši, Františka Vrbenská sáhla po korejské poezii o lásce a víně, Pavel Weigel pro nás vybral ze své knihy Záznamník báseň Popis a ještě sarkastické veršování na téma daně, Květoslava Salmonová přispěla ukázkami své poezie na notu vztahů i společenské kritiky, Zita Malaníková z Brna nabídla milostnou poezii. Italský zpěvák Claudio Allavena kromě vlastních písní zazpíval i vynikající protestsong na text pána domu, Lojzy Marhoula, kterýžto mistr slova nás potěšil výběrem ze své vynikající poezie. Z autorů na literární setkání ještě přijeli Jarmila Taliánová a Jana Buchtová, Michal Dunda (přijel z Hradce Králové a četl z kouzelných básní pro děti). Shrňme, že v Čísovicích se opět sešli lidé různých profesí a spojovalo je jedno: láska k literatuře. Spřízněné rodiny s několika malými dětmi dodaly celé sešlosti punc rodinné blízkosti.

                                                                                                           

Číst dál...
A. Marhoul

 

Číst dál...

Výstava obrazů Ivy Fryčové ve Swiss Cheese

Číst dál...

V pondělí 23. června Markéta Hlasivcová s Vladimírem Procházkou zahájili vernisáž výstavy obrazů  Ivy Fryčové ve  Swiss Cheese v Jesenici u Prahy. A protože výstava je tématicky zaměřena na Alpy, Markéta zde předčítala své  fejetony z cest po horách a návštěvníci se opravdu pobavili. A občerstvení bylo obzvlášť  vynikající - švýcarské sýry a víno.

Číst dál...

Powered by PD CČSH