dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Odpoledne se všestranným výtvarníkem Janem Znojem

 

Číst dál...
Olga Nytrová vítá hosty

„Nechci vést život přízemní, neboť mám své vyšší ideály... Toužím vnímat krásu, hledat dobro a na duchovní cestě prožívat víru... Chtěl bych být vnímavý pro všechno kolem sebe – pro inspirativní ženskou krásu, přírodu, národní ideály. Přál bych si žít naplno...“

                                                                                                                        Jan Znoj

V úterý 31. 3. 2015 pokračoval v zasedací síni NO CČSH Praha 8 oblíbený přednáškový cyklus Setkání třetího věku věnovaný životu a dílu sochaře, malíře, keramika a pedagoga Jana Znoje.  

Číst dál...

Setkání Pražského klubu spisovatelů - 31.3.2015

Číst dál...
Jan Řehounek hovoří o své nové knize

Jako každé poslední úterý v měsíci se v Karlíně 31. 3. 2015 setkal Pražský klub spisovatelů. Autoři zde mohou představit své knihy, promluvit o dalších aktivitách, přijít se svými záměry a nápady. Jako první nabídl novou publikaci Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce Jan Řehounek. Na jejím vzniku se s ním podíleli Jiří Černý a Pavel Fojtík. J. Řehounek zajímavě líčil, jak proseděl hodiny v archivu a v muzeu.

Číst dál...

Happening Pamatuj na oběti největší hromadné vraždy v dějinách ČR

 

Číst dál...
O. Nytrová a M. Hlasivcová na Staroměstském náměstí

 

V sobotu 8. března 2015 se uskutečnil Happening Pamatuj na oběti největší hromadné vraždy v dějinách ČR. Tuto akci již několik let organizuje  Marek Šlechta, lektor holokaustu a sbormistr skupiny Let´s Go! Setkání moderoval Petr Izák František Nejedlý.

 

Číst dál...

Slavnostní setkání ke 165. výročí narození T. G. Masaryka

Číst dál...
biskup doc. D. Tonzar, J. Hamáček, patriarcha dr. T. Butta

Ve čtvrtek 5. března 2015 v 16 hodin se uskutečnilo slavnostní setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR u příležitosti 165. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Toto setkání se konalo pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka. Jan Hamáček uvítal všechny přítomné, následoval projev ThDr. Tomáše Butty, Th.D., patriarchy CČSH a dále projev doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D., pražského biskupa CČSH. Přednášející: Zdeněk V. David, Ph.D., Washington, D.C., USA – "Masarykův pohled na českou reformaci", Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., Husitská teologická fakulta UK, Praha, ČR – "Masaryk a Hus – pohled teologický".

Číst dál...

Powered by PD CČSH