dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Hana Tonzarová: básně

Nově se k nám připojila básnířka Mgr. Hana Tonzarová Th.D. , která svými básněmi přispěla i do kalendáře Blahoslav 2021

Velké noce

Noc
zrada
duše v nás je malá
snad to nejsem, Pane já?
Slza z jeho oka skanula
do poháru.

Zahrada
modlitba
usínám, nebdím
zápasí o život – nevidím.
Všemi je opuštěn
v osamění.

Polibek
zajetí
potají sleduji
kam vedou ho
třikrát ho zrazuji
kokrhá kohout.

Trnová koruna
výslechy
ruce si myji
ve snaze zbavit se viny
dav stále křičí
ukřižuj ho!

Kříž
smrt
v beznaděj upadám
když volá Abba!
trhá se opona
vykoupení.

Kámen
hrob
svítá mi naděje
když kámen odvalen
a hlas mi zvěstuje
je vzkříšen!

Zmatek
radost
srdce je ztemnělé
když se Pán zjevuje
v zahradě
nepoznám ho.

Jméno
srdce
konečně zahoří
když opět večeři
prostírá, kde dva nebo tři
království Boží.

*

Zjevení Páně

Vše je jak v oparu
noc mění se v den
zakouší bol zmaru
vkrádá se beznaděj.

Proč pláčeš Marie?
z hrobu hlasy slyší
prázdno tu všude je
meč projede jí duší.

Proč pláčeš Marie?
pro slzy nevidí
z lásky své lituje
proto jej obviní.

Marie! zvolá On
srdce se zachvěje
Rabbuni! bije zvon
radost a naděje.
   (napsáno o Velikonocích 2020 – ze čtvrtka na velkopáteční noc)

*

Velký pátek

Ramena pod tíhou ráhna klesají
Není snad Mesiáš? šeptají potají
krůpěje potu k zemi padají.
Tu někdo spatří Šimona z Kyrény
kříž na něj vloží, Ježíš klesá k zemi.

Na vrchu Golgota tři kříže stojí
kdo na ně pohlédne, v nitru se bojí
zločinec na kraji o spásu stojí.
Ježíš dí, budeš již dnes se mnou v ráji
přes výsměch i toho na druhém kraji.

Slunce se zatmělo, opona se trhá
kdo sám se ze své vůle v chřtán smrti vrhá?
či se zde životem Spasitele mrhá?
Ježíš mocným hlasem k nebesům zvolá
a s prosbou na rtech k Otci tiše skoná.

Římský voják vida to, tak zvolá:
Byl Boží Syn! dí i ústa mnohá
rázem se v bol mění podívaná.
Josef si vyžádá tělo od Piláta
Do hrobu vloží ho – začíná noc svatá.

*

Vzkříšení

Ženy masti připravily
sobotní den zachovaly
sotva slunce ráno vzešlo
k hrobu rychle pospíchaly.
Starosti si dělaly:
Kdo nám kámen odvalí?

Kámen je však odvalen
Hrob je prázdný, není v něm
Ježíš ukřižovaný.
Plny strachu, s úděsem
před andělem hledí v zem
Jenž jim dí: Nebojte se!

Vzkříšen byl, tak zde není
živý mezi mrtvými!
Neste tuto zprávu dál
též s učedníky mými.
Mnohým se pak zjevoval
Duchem svým působí dál.

Powered by PD CČSH