dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání 3. věku - 26.5.2015

 

Mgr. Blažena Urgošíková přednáší
Mgr. Blažena Urgošíková přednáší

Dialog na cestě a NO CČSH Karlín ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 v rámci oblíbeného přednáškového cyklu připravili pořad věnovaný restaurování filmů. 

Filmová historička a restaurátorka Mgr. Blažena Urgošíková účastníky květnového setkání seznámila s klasickým restaurováním filmových materiálů, na němž se podílela v Národním filmovém archivu v Praze od konce 70. let minulého století. Během své prezentace  promluvila o cílech, problémech a záludnostech tohoto relativně mladého oboru a zmínila se o nejlepších výsledcích, kterých bylo v uplynulých letech dosaženo (např. filmy Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo, Erotikon, Cikáni...). O své práci poutavě vyprávěla. Zde je malá ukázka jejího výkladu: „Obor filmového restaurátorství se na odborné úrovni prosadil v sedmdesátých letech minulého století ve velkých a vyspělých archivech, k nimž patřil i Československý filmový archiv, od roku 1992 Národní filmový archiv – NFA. Koncem sedmdesátých let jsem se ve filmovém archivu začala věnovat této nejvyšší péči o filmové materiály, spolu s techničkou pí Zlatuší Chlastákovou. Z počátku více méně empiricky, ale postupně se mi podařilo vybudovat metodiku a postupy filmového restaurování a zrestaurovat několik desítek filmů, které potřebovaly k záchraně restaurátorský zásah. Byly to filmy československé i zahraniční, velmi vzácné, některé z nich se zachovaly jen v NFA. Jako příklad uvádím francouzský film Hrabě Monte Christo (Monte Cristo, 1928, r. Henri Fescourt), který byl uveden k výročí sto let kinematografie v Národním divadle Praha s hudbou Jana Klusáka, nebo Tři Mušketýři z roku 1921 rovněž francouzské provenience, unikátní snímek, neboť všechny jeho materiály shořely v pařížském filmovém archivu v 60. letech minulého století. Z české kinematografie to byl na příklad Erotikon Gustava Machatého z roku 1928.  Restaurovaná verze měla premiéru v Praze v divadle Archa a v Národním divadle (sté výročí českého filmu) rovněž s hudbou Jana Klusáka, který pro tuto příležitost napsal dokonce dvě hudby. Jednu pro velký symfonický orchestr (Národní divadlo a Pordenone v Itálii), druhou komorní, která doprovázela Erotikon na představeních v mnoha městech Evropy a Spojených států. Podařilo se rovněž zachránit adaptaci prózy Karla Hynka Máchy Cikáni z roku 1921 i v její barevné podobě. Restaurátorská činnost NFA byla předmětem zájmu také v zahraničí. Restaurované snímky se objevovaly na retrospektivách i slavnostních kulturních představeních a přitáhly pozornost mladých historiků či studentů různých filmových škol. Ti přicházeli do archivu na několikaměsíční stáže. Obor Restaurování klasických filmových materiálů byl také součástí výuky na pražské FAMU v letech 2009 – 2012.“

 Olga Nytrová a Václav Strachota

 

V. Strachota, B. Urgošíková, O. Nytrová
V. Strachota, B. Urgošíková, O. Nytrová

část publika
část publika

část publika
část publika

spokojené divačky
spokojené divačky

Také herečce O. Schmidtové se přednáška líbila
Také herečce O. Schmidtové se přednáška líbila

Powered by PD CČSH