dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání Pražského klubu spisovatelů – 26.5.2015

 

Skupinové foto spisovatelů
Skupinové foto spisovatelů

Na pravidelné schůzce, která probíhá vždy poslední úterý v měsíci, se v Karlíně 26. 5. 2015 sešlo dvaadvacet autorů z Pražského klubu spisovatelů.  V příjemné zasedací síni ve Vítkově ulici 13 zavládla neformální, přátelská atmosféra. Olga Nytrová všechny přivítala a nejprve požádala Radima Uzla, aby vyprávěl o své cestě na Nový Zéland.

Přítomní oslavili s Jaroslavem Kirchnerem, spisovatelem a sportovním novinářem, žhavé vydání jeho knihy, zasvěceně mapující právě proběhnuvší mistrovství světa v ledním hokeji. Kolem krásně vypravené publikace nazvané „Desátý svátek hokeje – 79. mistrovství světa“ proběhla vzrušená diskuse. Zapojila se i Františka Vrbenská, která má slabost i pro hokej, což u žen nebývá obvyklé. Poprvé mezi spisovatele zavítal Jiří Weinberger, který přečetl vtipné ukázky veršů z vlastní autorské dílny, představil novou sbírku povídek a všechny přítomné pozval na svůj jazzový kabaret „Dobře vím, že jsi šedivá“ v kavárně Caféidoskop v Lazarské ulici. Jan Maruna, jenž na setkání přijel až z Hlinice u Tábora, nabídl ze své nové knihy „Úvahy na zapomenutá slova“ zamyšlení o smyslu jazyka. Tento autor, který sem vážil nejdelší cestu, prokázal svůj tvůrčí talent i v kulinářské oblasti. Pro všechny přítomné upekl dva velké koláče s ovocem, které Markéta Hlasivcová navíc ozdobila šlehačkou. Spokojení přítomní projevili zájem setkat se a podebatovat v Karlíně i během léta. (Olga Nytrová)

 

dr. Jiří Weinberger čte svou poesii
dr. Jiří Weinberger čte svou poesii

 

posluchači se soustřeďují na poesii
posluchači se soustřeďují na poesii

R. Uzel, J. Kirchner, M. Hlasivcová
R. Uzel, J. Kirchner, M. Hlasivcová

P. Weigel, Z. Havelková, J. Schnerch
P. Weigel, Z. Havelková, J. Schnerch

F. Weiss, M. Koubová, J. Kirchner
F. Weiss, M. Koubová, J. Kirchner

I. Delevová a P. Štědrý
I. Delevová a P. Štědrý

při setkání vládla dobrá nálada
při setkání vládla dobrá nálada

Powered by PD CČSH