dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Letnice umělců v Plzni 2015

Básnířky v kavárně na náměstí
Básnířky v kavárně na náměstí

V letošním roce byli pozváni Olga Nytrová a Alois Marhoul svou kolegyní z Rady Obce spisovatelů, Jaroslavou Málkovou, aby vystoupili v rámci Letnic umělců. Ty se již staly v Plzni tradicí.

Jak uvádí František Radkovský, římskokatolický biskup plzeňský: „Jde především o prezentaci nových uměleckých děl inspirovaných Biblí, tedy o současné rozvíjení židovsko-křesťanského poselství, které je nadčasové a má sílu oslovovat každou dobu, i tu dnešní. Kéž se tedy letošní Letnice umělců stanou jedním z příspěvků Evropského hlavního města kultury k zachování a rozvíjení dvoutisíciletého kulturního bohatství Evropy.“ Podvečer se konal v kapli svaté Barbory, která je patrně jednou z nejstarších součástí bývalého františkánského kláštera v Plzni. Přítomné uvítala moderátorka Tamara Kopřivová. Jako první vystoupila Jaroslava Málková, jež měla dlouhá léta na starosti západočeské spisovatele a přednesla verše a svou esej na téma „zvony“. Básnířka T. Kopřivová recitovala svou poezii a ukázala část své sbírky zvonečků z různých koutů světa, například i ze Sýrie. Výtvarnice a básnířka Květa Monhartová nabídla svoji básnickou skladbu. Potom vystoupila Olga Nytrová, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů, se svou esejí Letnice, svátky agapálního přátelství s Bohem a dále se dvěma básněmi. Za první z nich, nazvanou Zvony vyzvánějí, obdržela v roce 2010 Mobelovu pochvalu. Z místních umělců se představila ještě básnířka Vlasta Špinková. Hovořila také o tom, jak se do Plzně vrátily zvony díky finančním příspěvkům plzeňských obyvatel. S příspěvkem vystoupil i Alois Marhoul z Čisovic, starající se o středočeské spisovatele. Na závěr promluvila Jana Potužáková, která přišla s nápadem pořádat Letnice umělců, jež v tomto roce mají už svůj pátý ročník. Hudební doprovod zajistili mladí plzeňští umělci. (Olga Nytrová)

 

J. Málková a manželé Marhoulovi
J. Málková a manželé Marhoulovi

O. Nytrová,A. Marhoul a J. Málková
O. Nytrová,A. Marhoul a J. Málková

Básnířka Tamara Kopřivová se zvonkem
Básnířka Tamara Kopřivová se zvonkem

J. Málková čte svou esej o zvonech
J. Málková čte svou esej o zvonech

 

Pohled do publika
Pohled do publika

 

Mladí plzeňští hudebníci
Mladí plzeňští hudebníci

 

Básník a tři básnířky
Básník a tři básnířky

O. Nytrová čte svou esej o Letnicích
O. Nytrová čte svou esej o Letnicích

Plzeňská básnířka a výtvarnice Květa Monhartová
Plzeňská básnířka a výtvarnice Květa Monhartová

Básník A. Marhoul
Básník A. Marhoul

Pohled do publika
Pohled do publika

Soustředění diváci
Soustředění diváci

 

Kaple Svaté Barbory
Kaple Svaté Barbory

 

Powered by PD CČSH