dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání Pražského klubu spisovatelů - 28.4.2015

 

Část spisovatelů na pravidelném setkání
Část spisovatelů na pravidelném setkání

Na pravidelné schůzce, která probíhá vždy poslední úterý v měsíci, se v Karlíně 28. 4. 2015 sešli autoři z Pražského klubu spisovatelů.  Mezi účastníky se poprvé objevil dr. Tomáš Hájek. Nadšeně vyprávěl o svých zkušenostech z nedávného pobytu v Izraeli, jež vyjádřil esejistickou formou.

 

Tento lékař a podnikatel byl začátkem 90. let komentátorem Lidových novin. Jeho básně mají hlubší filosofický náboj i jistou dávku sarkasmu. Jak T. Hájek prozradil, uvažuje společně s Aloisem Marhoulem o zajímavém autorském projektu, ale detaily jsou zatím tajemstvím. O své cestě do Izraele, která se stala inspirací pro 24. autorčinu knížku, hovořila i Olga Nytrová. Poreferovala také o Zeyerových Vodňanech, kde byla spolu s Františkou Vrbenskou, Pavlem Skramlíkem, Zuzanou Koubovou, Lubošem Y. Koláčkem, Evou Frantinovou, Karlem Sýsem, Jaroslavem Holoubkem.  Během předávání cen ve Vodňanech Olga Nytrová vyřídila pozdravy z Pražského klubu spisovatelů všem přítomným a zejména oceněnému Janu Bauerovi, který právě oslavil 70. narozeniny. V prezentaci autorů se střídaly Olga Nytrová a Hana Hosnedlová za Jihočeské spisovatele. Ceny předávala paní ředitelka knihovny ve Vodňanech Eva Laudová. Více viz na www.obecspisovatelu.cz. Olga Nytrová dále přiblížila nedávné akce: večer s polskými autory v Bouvard & Pécuchet,  setkání s Lenkou Procházkovou v romantickém prostředí Caffé Italia na Staroměstském nám č. 14, které připravil Jaroslav Holoubek a prezentaci prvotiny Jaroslava Vorlíčka „Start 55“ v knihovně Bulharského kulturně osvětového klubu. Více viz www.dialognaceste.cz.  Nakonec představila novou knížku Vratislava Ebra Narozen na popravišti. Host setkání, religionista Pavel Benda, vyprávěl o svých cestách po celém světě a přečetl svůj cestovatelský článek. Aby při setkání nikdo nehladověl, upekl básník Jan Maruna z Tábora dva obrovské koláče, které mu Markéta Hlasivcová pomohla ozdobit šlehačkou. Ten neochutnali A. Marhoul a F. Vrbenská, kteří se omluvili pro nemoc.  Přijít nemohl ani P. Skramlík, protože probíhala uzávěrka jeho sportovního časopisu.

  

Přišel i Luboš Yetti Koláček
Přišel i Luboš Yetti Koláček

P. Benda, Z. Havelková a T. Hájek
P. Benda, Z. Havelková a T. Hájek

Powered by PD CČSH