dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Zeyerovy Vodňany 2015

O. Nytrová a F. Vrbenská před besedou
O. Nytrová a F. Vrbenská před besedou

Ve Vodňanech se v dubnu uskutečnil již 19. ročník literárně-kulturní akce Zeyerovy Vodňany. Oslav se zúčastnila kromě jihočeských autorů i početná delegace spisovatelů z Prahy v čele s předsedkyní Pražského klubu spisovatelů Olgou Nytrovou, členkou Rady Obce spisovatelů ČR.

Pozvaní spisovatelé se nejprve zúčastnili besed s žáky a studenty vodňanských škol. Příjemné útočiště blízké svému literárnímu srdci nalezli v místní knihovně pod záštitou její vedoucí paní Evy Laudové. Po obědě navštívili Muzeum Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, které má dvě části – akvária se sladkovodními i mořskými rybami a vlastní historickou část, která dokumentuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství. Erudovaným průvodcem byl zvídavým spisovatelům sám ředitel školy Ing. Karel Dubský.

Pečlivě připravenému doprovodnému programu přálo jarní počasí. Účastníci tak mohli v Lomci u Vodňan obdivovat v zámeckém areálu poutní kostel Jména Panny Marie ze 17. století. Jedná se proslulé mariánské poutní místo zasazené do krásného lesoparku s památnými stromy. Kostel zdobí unikátní artefakt,  hlavní oltář umístěný netradičně uprostřed svatostánku, věrně napodobující Berniniho dílo z vatikánského chrámu sv. Petra. V jeho dolní části je pak umístěna kopie sošky Panny Marie foyenské: ochraňovala rod Buquoyů, kteří nechali kostel zbudovat. Za pozornost stojí také nádherná reliéfní křížová cesta od podkrkonošského řezbáře Vojtěcha Kafky z počátku třicátých let. Fantastický zážitek poskytlo živé, vtipné vyprávění správkyně posvátného místa, navzdory vysokému věku stále velmi energické jeptišky z Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka, jimž slouží budovy přilehlé ke kostelu. V průvodci se můžeme dočíst, že Lomec byl oblíbeným místem Julia Zeyera, který sem rád chodíval se svými přáteli Heritesem a Mokrým. Více než suché řádky tištěného bedekru však nabídl bohatý komentář jihočeského kolegy, který každé místo, jímž účastníci projížděli, doprovázel zasvěcenými informacemi z pestré minulosti kraje i jeho žhavé současnosti.

V podvečer se hosté shromáždili ve vodňanské městské galerii v budově zdejšího Městského úřadu, kde právě probíhala výstava pozoruhodných fotografií cestovatele a spisovatele Archibalda Václava Nováka, rodáka z Vodňan; dokumentují jeho exotické výpravy v meziválečné éře. Spisovatele uvítali vedoucí knihovny Eva Laudová a místostarosta Milan Kodádek. Ten také předal tři Zeyerovy hrnky za rok 2014 Hynkovi Klimkovi, Jiřímu Hájíčkovi a čerstvému sedmdesátníkovi Janu Bauerovi. V loňském roce byli odměněni autoři Jiří Hovorka, Alena Schelová a Miroslav Hůle.

V rámci zajímavého doprovodného programu studenti Gymnázia Vodňany složili jubilujícímu Janu Bauerovi poctu koláží z jeho textů, doprovázenou hudebními intermezzy.  Slovo dostaly i Olga Nytrová, která vede Pražský klub spisovatelů, a Hana Hosnedlová, jež má na starosti Jihočeský klub Obce spisovatelů. O. Nytrová předala pozdravy z Prahy nejen jubilantovi Janu Bauerovi, fenomenálnímu původci více než sto padesáti knižních titulů, ale také dalším přítomným spisovatelům a organizátorům. Jako ukázku ze své tvorby přednesla esej o poezii, která přítomné důvěrně oslovila. Potom obě předsedkyně klubů střídavě představovaly autory, z nichž pražští přiblížili své autorské směřování a záměry, jihočeští pak navíc přečetli krátké ukázky z tvorby.

Každému se dostalo patřičné pozornosti, i když hlavní prostor byl po zásluze věnován Janu Bauerovi a oceněným tvůrcům. Z obsáhlé tvorby Hynka Klimka, rodilého Pražáka a duší Jihočecha, jsou čtenáři nejvíce vyhledávány líbezné strašidlácké příběhy. Jiří Hájíček, původně básník, je znám svými prózami oslavujícími jihočeský venkov; za román Selský baroko získal cenu Magnesia Litera.

Za pražské spisovatele promluvili Františka Vrbenská, Luboš Yetti Koláček, Pavel Skramlík, Zuzana Koubová, Otomar Dvořák. Výborně organizované, pohodové setkání ve Vodňanech se stalo skvělou příležitostí, jak se vzájemně více poznat a naslouchat si. Poděkování patří ředitelce Městského muzea a galerie Vodňany paní Jitce Velkové, vedoucí Městské knihovny ve Vodňanech paní Evě Laudové a v neposlední řadě Haně Hosnedlové z Českých Budějovic, která pečuje o Regionální středisko jihočeských spisovatelů. A my se již těšíme na kulatiny vodňanských oslav tvůrčí literární práce v příštím roce 2016. (Olga Nytrová a Františka Vrbenská)

Studenti gymnázia
Studenti gymnázia

 

Studenti si prohlížejí knihy
Studenti si prohlížejí knihy

 

Autorky se loučí se studenty
Autorky se loučí se studenty

 

Jihočeský spisovatel Hynek Klimek představuje svoji knihu
Jihočeský spisovatel Hynek Klimek představuje svoji knihu

 

Laureát Jan Bauer přebírá cenu
Laureát Jan Bauer přebírá cenu

Místostarosta M. Kodádek a vedoucí knihovny E. Laudová
Místostarosta M. Kodádek a vedoucí knihovny E. Laudová

Místostarosta Milan Kodádek
Místostarosta Milan Kodádek

Studenti nabídli pásmo z tvorby J. Bauera
Studenti nabídli pásmo z tvorby J. Bauera

 

 

Powered by PD CČSH