dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

Setkání Pražského klubu spisovatelů – 24.2.2015

 

Skupinka spisovatelů v Karlíně
Skupinka spisovatelů v Karlíně

Na únorové setkání se část spisovatelů nemohla dostavit z důvodů pracovních anebo pro onemocnění chřipkou. Úvodem seznámila Olga Nytrová přítomné s plánovanými besedami na školách. Informovala také, kdo vystoupí v pořadu Kolik spisovatelů se vejde do Knoflíku během prvního pololetí a kteří autoři dokončují novou knihu a budou ji zanedlouho představovat veřejnosti.

 

Hovořila i o nedávných prezentacích aktivit členů klubu v rozhlase. Vratislav Ebr ji pozval do Rádia Tip, kde promluvila o Pražském klubu spisovatelů a o Dialogu na cestě. Na Ebrův dotaz uvedla, že Literárně dramatický klub Dialog na cestě se v případě zájmu věnuje i začínajícím autorům, kterým se dostane rady a pomoci. V rozhlase o činnosti Pražského klubu spisovatelů hovořil na Rádiu Sázava nedávno také A. Marhoul. O plánované besedě na sportovní téma na ZŠ Rakovského v Modřanech, kam je doporučila O. Nytrová, diskutovali Jaroslav Kirchner a Michal Stein. Další besedu, tentokráte na téma sci-fi, v této škole uskuteční také Františka Vrbenská a Vlado Ríša. Svému oblíbenému tématu se tato dvojice bude věnovat i na Literárním salonu Blinkr v březnu 2015. Za nepřítomné středočeské spisovatele se s omluvou mailem ozval Alois Marhoul a informoval např. o plánovaném večeru s polskými spisovateli, prezentaci své nové básnické sbírky a o dalších novinkách. O svých literárních aktivitách na dálku informoval i další zaneprázdněný středočeský autor, Jan Řehounek. V rámci večera přítomným spisovatelům přečetl ukázky ze své knížky „Start 55“ Jaroslav Vorlíček z Úval, který přišel do tohoto společenství poprvé.

 

 

Část z účastníků pravidelných schůzek
Část z účastníků pravidelných schůzek

Powered by PD CČSH