dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

5. setkání Pražského klubu spisovatelů

5. setkání spisovatelů v Karlíně
5. setkání spisovatelů v Karlíně

V úterý 29. dubna se v Karlíně opět setkali Pražský klub spisovatelů a středočeští autoři.

Na pořadu dne byla panelová diskuse pořádaná redakcí časopisu A2 , která se konala 22. dubna, kde za Obec spisovatelů vystoupili Radim Uzel a Františka Vrbenská, dále se za OS zúčastnili O. Nytrová a A. Marhoul. K průběhu této diskuse se zkušeně a s nadhledem vyjádřil Radim Uzel, viz článek na www.obecspisovatelu.cz

Probírala  se i medializace klubu Knoflík a našich autorských čtení a besed v něm. Dále Petr Bartůněk představil svou knihu Dezertéři, ze které se však zdráhal předčítat. Četby ukázek z této knihy se ujal Jan Řehounek. Ze své básnické tvorby nám předčítala i výtvarnice Inka Delevová, jejíž ilustrace jsme již dříve obdivovali u knížek Jarky Pechové. Jarmila Hannah Čermáková pozvala přítomné na setkání mladých básníků 1. 5. na Petříně.

Hovořilo se i o nových členech a jejich plánovaném slavnostním přivítání, dále o knižním veletrhu Svět knihy, o porotě a počtu knížek odevzdaných do soutěže o Cenu Miroslava Švandrlíka. Bylo připomenuto, že květnové a červnové setkání pražských a středočeských spisovatelů se konají u A. Marhoula v Čísovicích a že pozvánky se chystají. Hudbou nás potěšil italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena.

 

O.Nytrová uvítala přítomné a hovoří o proběhnuvší diskusi
O.Nytrová uvítala přítomné a hovoří o proběhnuvší diskusi

Část přítomných
Část přítomných

J.Pechová a J.Řehounek
J.Pechová a J.Řehounek

R.Uzel diskutující
R.Uzel diskutující

Petr Bartůněk představuje knihu Dezertéři
Petr Bartůněk představuje knihu Dezertéři

Jarmila Hannah Čermáková
Jarmila Hannah Čermáková

A.Marhoul
A.Marhoul

 

Pavel Skramlík
Pavel Skramlík

A trochu hudby
A trochu hudby

Inka Delevová výtvarnice
Inka Delevová výtvarnice

J.Schnerch
J.Schnerch

Zamyšlená M.Hlasivcová
Zamyšlená M.Hlasivcová

 

Ondřej Hník
Ondřej Hník

Italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena
Italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena

O.Nytrová naslouchá čtení ukázek z tvorby
O.Nytrová naslouchá čtení ukázek z tvorby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by PD CČSH