dialog1.jpgdialog2.jpg

Aktuálně

VE STÍNU KRISTA, TROJMEZNÍ BRÁNY I NA FAŘE!

Číst dál...

Básník Jaroslav Holoubek (čelem )a autor sochy Jaroslav Dvořák (anfas) pod Trojmezní bránou

Pozvánka na křest další básnické sbírky jednoho z nejplodnějších básníků současnosti, nestora soudobé milostné poezie Jaroslava Holoubka „Veselý hřbitov“ nás zvala postupně na tři zastavení v Kolodějích u Prahy Nejdříve na skálu. Po příjezdu jsme zjistili, že vlastně skálou není! Jde o uměle zasypaný kamenolom. Vévodí mu mohutná dřevěná plastika místního rodáka, docenta pedagogické fakulty v Praze Jaroslava Dvořáka Trojmezní brána.

Číst dál...

Květoslava Salmonová a Hledání tváře

13.května 2014 představila básnířka jako svoji knižní premiéru básnickou sbírku Hledání tváře, která vyšla v nakladatelství Ermet.

Číst dál...
Šťastná básnířka zahajuje prezentaci

 

Číst dál...

Prezentace básnické sbírky Květoslavy Salmonové Hledání tváře

U příležitosti knižního vydaní básnické sbírky „ HLEDÁNÍ TVÁŘE“ básnířky Květoslavy Salmonové
se koná její uvedení do čtenářského světa dne 13. 5. 2014 od 18.00 hod.
v Literárně dramatickém klubu Dialog na cestě ve spolupráci s NO Církve československé husitské, Vítkova 13, Praha 8 – Karlín 

Číst dál...

Kolik spisovatelů se vejde do Knoflíku: Alois Marhoul a Michal Maršálek

 

Číst dál...
O.Nytrová uvedla A.Marhoula a M.Maršálka

Dne 7. 5. 2014 od 19.00 se konalo další autorské čtení, tentokráte básníků Aloise Marhoula a Michala Maršálka. setkání tradičně uváděla Olga Nytrová.

Básník Alois Marhoul připravil čtení ze své desáté sbírky, která se jmenuje Kam odlétají básníci.
Michal Maršálek je lékař a píše poezii. Vydal šest sbírek básní. Poslední, ze které četl ukázky, vyšla pod názvem Sfinze a hlemýžďům v roce 2013.

V diskusi na závěr, kterou vedla O. Nytrová promluvili o sobě oba básníci, prozradili nám některé věci ze své autorské dílny - třeba jak a kdy vznikly jejich první verše. Diskuse se zúčastnil též dr. Radim Uzel a Miroslav Huptych. Své fotografie po vystoupení představil Fr. Weiss. Poetický večer navštívila též paní učitelka češtiny, která si to tom přečetla v Devítce, vzala s sebou i dítě a manžela. Občerstvení bylo tradičně výborné - frgály,  knoflíčky z lineckého těsta, džusy, víno, kávička a další dobroty. 

Číst dál...

5. setkání Pražského klubu spisovatelů

Číst dál...
5. setkání spisovatelů v Karlíně

V úterý 29. dubna se v Karlíně opět setkali Pražský klub spisovatelů a středočeští autoři.

Na pořadu dne byla panelová diskuse pořádaná redakcí časopisu A2 , která se konala 22. dubna, kde za Obec spisovatelů vystoupili Radim Uzel a Františka Vrbenská, dále se za OS zúčastnili O. Nytrová a A. Marhoul. K průběhu této diskuse se zkušeně a s nadhledem vyjádřil Radim Uzel, viz článek na www.obecspisovatelu.cz

Probírala  se i medializace klubu Knoflík a našich autorských čtení a besed v něm. Dále Petr Bartůněk představil svou knihu Dezertéři, ze které se však zdráhal předčítat. Četby ukázek z této knihy se ujal Jan Řehounek. Ze své básnické tvorby nám předčítala i výtvarnice Inka Delevová, jejíž ilustrace jsme již dříve obdivovali u knížek Jarky Pechové. Jarmila Hannah Čermáková pozvala přítomné na setkání mladých básníků 1. 5. na Petříně.

Hovořilo se i o nových členech a jejich plánovaném slavnostním přivítání, dále o knižním veletrhu Svět knihy, o porotě a počtu knížek odevzdaných do soutěže o Cenu Miroslava Švandrlíka. Bylo připomenuto, že květnové a červnové setkání pražských a středočeských spisovatelů se konají u A. Marhoula v Čísovicích a že pozvánky se chystají. Hudbou nás potěšil italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena.

 

Číst dál...

Powered by PD CČSH